EXPO 2020 – Smart Parkering Fredrikstad

Hei!

EXPO 2020 for Ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold gjennomføres i år ikke på normal måte pga. COVID-19. Derfor har prosjektgruppen laget en video som oppsummerer oppgaven i korte trekk.

Mandag 15. juni klokken 13 kan dere følge presentasjonen av prosjektet via teams. Ved å bruke koden «a3mgdc7» i teams kan dere følge oss direkte. Ved problemer med å bli med send mail til elundberglarsen@gmail.com eller haakoj@hiof.no.

 

 

Ferdig prosjekt

Ny uke og nye muligheter! Prosjektet er nå ferdig, og det har vært en lang og omfattende prosess. Prosjektgruppen har anvendt tjenesteutvikling som metode for å utvikle ferdselen til og fra sentrum i Fredrikstad. Prosessen har resultert i Tiltakspakken “En samhandlende ferdsel”.

Bachelorrapporten er levert, men det gjenstår fortsatt et par ting. I løpet av uken vil det bli lastet opp en video der gruppen presenterer prosjektet som en digital EXPO. Siste plan på agendaen er en presentasjon av bachelorprosjektet, over Teams mandag 15.06.2020, klokken 13:00. Ønsker du å få med deg presentasjonen sende en mail til elundberglarsen@gmail.com så ordner vi tilgang.

Prosjektgruppen vil takke Fredrikstad kommune avdeling parkering og transport i Teknisk drift for tiden vi fikk være med dem og åpenheten vi ble møtt med. Behjelpelige og nysgjerrige på hva de kunne bidra med og hvilke løsninger vi kunne finne sammen. Takk til dere. En spesiell takk til vår prosjekteier Frode Samuelsen for ditt åpne sinn, utallige muligheter, og store engasjement rundt oppgaven. En mann av handling og svært få begrensninger har løftet prosjektet og engasjementet til gruppemedlemmene gang på gang. Takk for ditt bidrag!

Videre ønsker vi å takke alle som deltok og bidro i både dybdeintervju og senere i spørreundersøkelsen. Dette har gjort det mulig for prosjektgruppen å utvikle en tjeneste med medvirkning fra de som skal benytte seg av den.

Gruppen ønsker å rette en takk til Gjensidige, og spesielt senterleder Morten Johannesen for lån av kontor i månedene før restriksjoner rundt COVID-19. De skapte en trygg og åpen arbeidsarena for prosjektgruppen som vi er dypt takknemlig for.

Prosjektgruppen ønsker videre å rette en stor takk til Avdeling for ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold, for tre lærerike og unike år. Måten linjen Innovasjon og prosjektledelse anvender teori i praksis er unik og har gitt utallige muligheter til samarbeid med aktører i arbeidsmarkedet. Til slutt vil vi rette en stor takk til vår veileder for denne bacheloren ved Høgskolen i Østfold, Frode Ramstad Johansen, som med sitt skarpe blikk og gode tilbakemeldinger har hjulpet prosjektgruppen fra dag en av prosjektperioden.

Forside bachelorrapport
Det estetiske utrykket i bachelorrapporten