EXPO 2020 – Smart Parkering Fredrikstad

Hei!

EXPO 2020 for Ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold gjennomføres i år ikke på normal måte pga. COVID-19. Derfor har prosjektgruppen laget en video som oppsummerer oppgaven i korte trekk.

Mandag 15. juni klokken 13 kan dere følge presentasjonen av prosjektet via teams. Ved å bruke koden «a3mgdc7» i teams kan dere følge oss direkte. Ved problemer med å bli med send mail til elundberglarsen@gmail.com eller haakoj@hiof.no.

 

 

Ferdig prosjekt

Ny uke og nye muligheter! Prosjektet er nå ferdig, og det har vært en lang og omfattende prosess. Prosjektgruppen har anvendt tjenesteutvikling som metode for å utvikle ferdselen til og fra sentrum i Fredrikstad. Prosessen har resultert i Tiltakspakken “En samhandlende ferdsel”.

Bachelorrapporten er levert, men det gjenstår fortsatt et par ting. I løpet av uken vil det bli lastet opp en video der gruppen presenterer prosjektet som en digital EXPO. Siste plan på agendaen er en presentasjon av bachelorprosjektet, over Teams mandag 15.06.2020, klokken 13:00. Ønsker du å få med deg presentasjonen sende en mail til elundberglarsen@gmail.com så ordner vi tilgang.

Prosjektgruppen vil takke Fredrikstad kommune avdeling parkering og transport i Teknisk drift for tiden vi fikk være med dem og åpenheten vi ble møtt med. Behjelpelige og nysgjerrige på hva de kunne bidra med og hvilke løsninger vi kunne finne sammen. Takk til dere. En spesiell takk til vår prosjekteier Frode Samuelsen for ditt åpne sinn, utallige muligheter, og store engasjement rundt oppgaven. En mann av handling og svært få begrensninger har løftet prosjektet og engasjementet til gruppemedlemmene gang på gang. Takk for ditt bidrag!

Videre ønsker vi å takke alle som deltok og bidro i både dybdeintervju og senere i spørreundersøkelsen. Dette har gjort det mulig for prosjektgruppen å utvikle en tjeneste med medvirkning fra de som skal benytte seg av den.

Gruppen ønsker å rette en takk til Gjensidige, og spesielt senterleder Morten Johannesen for lån av kontor i månedene før restriksjoner rundt COVID-19. De skapte en trygg og åpen arbeidsarena for prosjektgruppen som vi er dypt takknemlig for.

Prosjektgruppen ønsker videre å rette en stor takk til Avdeling for ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold, for tre lærerike og unike år. Måten linjen Innovasjon og prosjektledelse anvender teori i praksis er unik og har gitt utallige muligheter til samarbeid med aktører i arbeidsmarkedet. Til slutt vil vi rette en stor takk til vår veileder for denne bacheloren ved Høgskolen i Østfold, Frode Ramstad Johansen, som med sitt skarpe blikk og gode tilbakemeldinger har hjulpet prosjektgruppen fra dag en av prosjektperioden.

Forside bachelorrapport
Det estetiske utrykket i bachelorrapporten

En April med COVID-19, rapportskriving og avslutning av metode

April måned innledes med hjemmekontor og videomøter. Selv om den siste måneden har vært utfordrende har teamet allikevel klart å opprettholde arbeidsflyten og motivasjonen. Når april kommer er teamet i sluttfasen av det aller siste i metoden som er fremtidig utfall. Dette går ut på å se på hvilke konsekvenser tiltakene vil kunne gi.

Med mye bachelorskriving bestemte teamet seg for å ta påskeferie så godt dette lot seg gjøre parallelt med det vi allerede holdt på med. Teamet er enig om at det er like viktig å koble av som det er å jobbe og stå på. Ved å ta seg litt pause er vi overbevist om at man presterer bedre, noe som er veldig viktig inn mot mai og den siste måneden før levering av prosjektet.

Gjennom segmenteringene av intervjuene og spørreundersøkelsen, og sett på fremtidige utfall har teamet kommet frem til tiltak rundt eksisterende og fremtidig transportmidler, samt alternativer til transport for enkeltmenneske. Prosjektgruppen har hatt et møte med prosjekteier hvor gjennomgangen av tiltakene ble gjort. Etter litt tekniske problemer måtte vår prosjektleder, Erika, ta dette møte alene.Tiltakene ble presentert og teamet fikk gode tilbakemeldinger fra prosjekteier, samt forbedringer og endringer. Løsningene som vi har fått tilbakemelding på har vi skrevet om i en håndbok som er under produksjon de første ukene i april. Disse løsningene går ut på at sentrum blir mer miljøvennlig, skape et større handlingsrom for enkeltmennesker og samtidig gir en økonomisk gevinst for privatpersoner og kommunen.

Slutten av april er teamet godt i gang med produksjonen av rapporten og er positive til fremtiden. Mot mai er fokuset til teamet å produsere på rapporten og dette vil være fokuset fremover.

 

Prosjektet, COVID-19 og hjemmekontor

Siste uke i mars og på tide men en liten oppdatering fra denne produktive, men unormale måneden. Mars startet med å planlegge runde 3 av vår metode. I forbindelse med dette startet gruppen å planlegge arrangementet «verdenskafé». Dette så gruppen frem til å gjennomføre da det hjelper til å kartlegge brukeropplevelsen gjennom en type workshop. Flere fra næringslivet, akademia og privatpersoner var invitert. Verdenskafèn skulle bli gjennomført 18. mars. Nå var det på tide å diskutere og få ned noen ideer på hvordan problemstillingen kunne løses. Samtidig som dette pågikk arbeidet med runde 2 – spørreundersøkelsen. Runde 2 skulle vise seg å vare fra uke 8 til og med uke 13 pga uventede tider i møte. Selvom spørreundersøkelsen fortsatt var åpen startet gruppen i uke 11 å segmentere denne. Deretter kartla gruppen systemene og lagde forskjellige storyworlds. Dette gjør vi for å skape en forståelse av hvordan sentrum blir brukt. Hvor ligger behovet for brukerene, hvordan er den typiske reiseveien, og dermed kan løsningen på problemstillingen skreddersys til det faktiske behovet brukerene har.

12. mars varslet WHO om en pandemi, COVID-19, med opprinnelse fra Kina. Samme dag valgte myndigheten i Norge å stenge store deler av samfunnet for å begrense smitten. Dette gjaldt også forskjellige arrangementer derfor så gruppen seg nødt til å avlyse verdenskaféen. Etter anbefalinger fra myndigheten valgte gruppen også holde seg hjemme og ha teammøter over video. For oppgavens del kan den fint arbeides med over video. Det kan begrense noen av gjennomførelsen av metodene, men gruppen valgte derfor å holde spørreundersøkelsen åpen litt til. Før den i uke 13 ble stengt, og den ble segmentert ferdig.

Når verdenskafé ikke ble noe av måtte gruppen fortsette videre på de kommende stegene i tjenesteutviklingen. Steg 6, 7, 8 og 9 som omhandler å kartlegge muligheter, utfordre problemstillingen, visualisere og utvikle en form for prototype. Disse stegene har foregått nå i løpet av uke 12 og uke 13. Innimellom disse metodene fortsetter gruppen å jobbe på rapporten som skal leveres innen den 08.06.2020. Gruppen er i full sving og godt i gang med å få frem et forslag på løsning. Dette er en veldig morsom del av prosjektperioden og gruppen gleder seg til tiden fremover. Følg oss gjerne på Facebook for hyppige oppdateringer og muligheter for å innvirke oppgaven direkte! Ha en fortsatt fin kveld!

Ny måned, nye muligheter

 

Slik jobbet vi i februar

Prosjektgruppen startet februar med mandagsmøte, hvor teamet gikk igjennom hva uke 6 ville bringe oss. Teamet satte i gang med å visualisere prosjektforløpet på en template og fortsatte skrivingen på rapport. Videre utover uken hadde vi et møte med vår prosjekteier, Frode Samuelsen, hvor agendaen var presentasjon av prosjektforløpet, vise frem Facebook siden, bloggen vår og muligheter for å sette opp en verdenskafé. Vi avsluttet uken med fredagsmøte og samling av våre tanker.

Videre ble uke 7 innledet med mandagsmøte hvor gruppen diskuterte vinterferie i uke 8, og hva som skulle bli gjort resten av uken. Teamet har i tillegg kommet til steg 4 i prosjektet. Etter steg 4 ble alle enige om å gjøre en «lupe», hvor «runde» to blir å gjennomgå steg 1-11 med forbehold. Prosjektgruppen avsluttet runde 1 med å gjøre ferdig steg 5, som går ut på å lage en storyworld ut ifra segmenteringen av intervjuene. Gruppen begynte i tillegg å lage en invitasjon til en verdenskafé etter godkjenning fra prosjekteier.  Vinterferie kom og uken startet med å jobbe hjemmefra. Teamet møttes kun tirsdag for planlegging av uken.

I siste uke av februar var det mye på agendaen. Mandag gikk vi ut i Fredrikstad sentrum for å kartlegge behov blant brukere, ved hjelp av en spørreundersøkelse. Videre utover uken ble det planlegging av fagfellevurderingen som var satt opp på torsdag. Videre gjorde vi ferdig invitasjonen til verdenskafé .

Prosjektgruppen avsluttet februar med en vel gjennomført fagfellevurdering og en ferdig invitasjon til vår verdenskafé.

 

Intervju 2.0

 


Hentet fra: https://twitter.com/walterwalsch/status/743363029950029825

De siste dagene har teamet vært igjennom steg 1, 2 og er på slutten av steg 3 av 11 i metoden «tjenesteutvikling». Denne metoden er grunnlaget for bacheloren som skal resultere i en smart løsing på parkering i Fredrikstad. I løpet av steg 3 har gruppen vært igjennom segmentering av intervju. På bakgrunn av det er runde 2 av intervju klart. Dette blir et skjema med 13 spørsmål og undersøkelsen tar toppen 4 min. Det er sendt ut digitalt gjennom Facebook siden, mail og deles nå her!

Spørreundersøkelse: https://forms.gle/jiFj2gijouyKUz71A

Teamet skal ut i Fredrikstad sentrum å snakke med befolkningen om hvordan de bruker sentrum, parkerer og hvordan de bruker de ulike kollektivtilbudene. Dette gjør teamet for å skaffe mer volum og kunnskap om situasjonen til folk i og rundt Fredrikstad.

Vår oppstart

Begynnelsen

Teamet kom fort i gang med bacheloren den 06.12.2019. Vi hadde et møte med veileder som presenterte 4 steg i startfasen. Steg 1, få oversikt over svakheter og styrker i teamet. Steg 2, etablere en struktur i teamet. Steg 3, ta kontakt med oppdragsgiver, og få til et møte. Steg 4, planlegge og loggføre godt fra start. Med en bratt kurve som indikerer innsats og progresjon skal denne gå radig oppover i de to første månedene. 17.12.2019 var temaets andre møte. Vi kom opp med målplan for prosjektet med hva, hvordan og hvorfor for prosjektstart. Utover dette fylte gruppen ut personlig SWOT og team SWOT, i tillegg tok vi belbins test for å se hva man kan bidra med i teamet. Videre ble det også ukesplan med oppsett av forventet tilgjengelig tid og planlegging i forhold til jobb satt. Første oppstarts uke er 06.01.2020.

Startskuddet

Startskudde for bachelor «Smart Parkering Fredrikstad» var 06.01.2020. Gruppen skal velge teamleder og Erika ble valg til prosjektleder. Vi formet en teamkontrakt hvor team mål ble satt og underskrevet. Utover dette ble det sendt en mail til vår prosjekteier, Frode Samuelsen som er virksomhetsleder for parkering og transport i Fredrikstad kommune og avtalte et møte 08.01.2020. Forberedelsene til møte ble tatt tirsdag for at alle skulle være på lik linje når det kommer til idémyldring og mål for prosjektperioden. På møte presenterte teamet seg og etter fikk prosjekteier presentert seg selv. Videre gikk temaet over på å presentere foreløpige mål for prosjektet og fikk signert «avtale for personopplysninger i kvalitetsprosjekt». Teamet fikk informasjon på dagens situasjon i kommunen og satt mål for prosjektet og definert prosjektperioden med Fredrikstad kommune før møtet sluttet. Gruppen avsluttet uken med å samle tankene og gå igjennom alt som ble gjort.

Finne vårt ståsted

Etter et møte med vår veileder 13.01.2020 har Temaet diskutert og jobbet mot en problemstilling og hva den betyr. Problemstillingen må kunne måles og den vil utvikle seg. Videre skulle teamet fortsette å innhente mer informasjon om kollektiv trafikken for å finne ut av nå-situasjonen og finne vårt ståsted. Etter møte gikk gruppen tilbake til kontoret for møte nummer to, mandagsmøte. Møte ble brukt til å planlegge uken videre og finne vårt ståsted. Systemtenkning og tjenesteutvikling ble teamet enige om å ta utgangspunktet i. Utover dette ble tiden brukt til innhenting av informasjon, både fra internett og bøker, for å skape data og et grunnlag for det faglige. 16.01.2020 var det klart for et nytt møte. Møte var med sentrumslederen i Fredrikstad, hvor teamet fikk informasjon om hvor mange som bruker det kollektive tilbudet og sentrum i Fredrikstad.

Nytt lokale

Mandag 20.01.2020 ble teamet tildelt vårt første kontor. Mandagsmøte gikk ut på planlegging av uka og det første som stod på planen var å gjøre feltarbeid. Gruppen dro ut på de forskjellige innfartsparkeringene som er i Fredrikstad for å få en oversikt over hvordan standarden er, hvor mange som bruker parkeringene og om de ligger bra til i forhold til det kollektive. Samme uke fikk gruppen satt hvilken metode de vil bruke etter å ha lest et par bøker innenfor systemtenkning og tjenesteutvikling. Med en relevant metode ble prosjektforløpet ble satt, samtidig har teamet funnet relevant litteratur som begrunner og forsterker gjeldene metode. Det har vært en hektisk start på bachelor prosjektet, men teamet har jobbet hardt og skaffet mye kunnskap. Kurven fortsetter å stige og kommer til å fortsette å stige med innsats og progresjon.