EXPO 2020 – Smart Parkering Fredrikstad

Hei!

EXPO 2020 for Ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold gjennomføres i år ikke på normal måte pga. COVID-19. Derfor har prosjektgruppen laget en video som oppsummerer oppgaven i korte trekk.

Mandag 15. juni klokken 13 kan dere følge presentasjonen av prosjektet via teams. Ved å bruke koden «a3mgdc7» i teams kan dere følge oss direkte. Ved problemer med å bli med send mail til elundberglarsen@gmail.com eller haakoj@hiof.no.

 

 

En April med COVID-19, rapportskriving og avslutning av metode

April måned innledes med hjemmekontor og videomøter. Selv om den siste måneden har vært utfordrende har teamet allikevel klart å opprettholde arbeidsflyten og motivasjonen. Når april kommer er teamet i sluttfasen av det aller siste i metoden som er fremtidig utfall. Dette går ut på å se på hvilke konsekvenser tiltakene vil kunne gi.

Med mye bachelorskriving bestemte teamet seg for å ta påskeferie så godt dette lot seg gjøre parallelt med det vi allerede holdt på med. Teamet er enig om at det er like viktig å koble av som det er å jobbe og stå på. Ved å ta seg litt pause er vi overbevist om at man presterer bedre, noe som er veldig viktig inn mot mai og den siste måneden før levering av prosjektet.

Gjennom segmenteringene av intervjuene og spørreundersøkelsen, og sett på fremtidige utfall har teamet kommet frem til tiltak rundt eksisterende og fremtidig transportmidler, samt alternativer til transport for enkeltmenneske. Prosjektgruppen har hatt et møte med prosjekteier hvor gjennomgangen av tiltakene ble gjort. Etter litt tekniske problemer måtte vår prosjektleder, Erika, ta dette møte alene.Tiltakene ble presentert og teamet fikk gode tilbakemeldinger fra prosjekteier, samt forbedringer og endringer. Løsningene som vi har fått tilbakemelding på har vi skrevet om i en håndbok som er under produksjon de første ukene i april. Disse løsningene går ut på at sentrum blir mer miljøvennlig, skape et større handlingsrom for enkeltmennesker og samtidig gir en økonomisk gevinst for privatpersoner og kommunen.

Slutten av april er teamet godt i gang med produksjonen av rapporten og er positive til fremtiden. Mot mai er fokuset til teamet å produsere på rapporten og dette vil være fokuset fremover.

 

Prosjektet, COVID-19 og hjemmekontor

Siste uke i mars og på tide men en liten oppdatering fra denne produktive, men unormale måneden. Mars startet med å planlegge runde 3 av vår metode. I forbindelse med dette startet gruppen å planlegge arrangementet «verdenskafé». Dette så gruppen frem til å gjennomføre da det hjelper til å kartlegge brukeropplevelsen gjennom en type workshop. Flere fra næringslivet, akademia og privatpersoner var invitert. Verdenskafèn skulle bli gjennomført 18. mars. Nå var det på tide å diskutere og få ned noen ideer på hvordan problemstillingen kunne løses. Samtidig som dette pågikk arbeidet med runde 2 – spørreundersøkelsen. Runde 2 skulle vise seg å vare fra uke 8 til og med uke 13 pga uventede tider i møte. Selvom spørreundersøkelsen fortsatt var åpen startet gruppen i uke 11 å segmentere denne. Deretter kartla gruppen systemene og lagde forskjellige storyworlds. Dette gjør vi for å skape en forståelse av hvordan sentrum blir brukt. Hvor ligger behovet for brukerene, hvordan er den typiske reiseveien, og dermed kan løsningen på problemstillingen skreddersys til det faktiske behovet brukerene har.

12. mars varslet WHO om en pandemi, COVID-19, med opprinnelse fra Kina. Samme dag valgte myndigheten i Norge å stenge store deler av samfunnet for å begrense smitten. Dette gjaldt også forskjellige arrangementer derfor så gruppen seg nødt til å avlyse verdenskaféen. Etter anbefalinger fra myndigheten valgte gruppen også holde seg hjemme og ha teammøter over video. For oppgavens del kan den fint arbeides med over video. Det kan begrense noen av gjennomførelsen av metodene, men gruppen valgte derfor å holde spørreundersøkelsen åpen litt til. Før den i uke 13 ble stengt, og den ble segmentert ferdig.

Når verdenskafé ikke ble noe av måtte gruppen fortsette videre på de kommende stegene i tjenesteutviklingen. Steg 6, 7, 8 og 9 som omhandler å kartlegge muligheter, utfordre problemstillingen, visualisere og utvikle en form for prototype. Disse stegene har foregått nå i løpet av uke 12 og uke 13. Innimellom disse metodene fortsetter gruppen å jobbe på rapporten som skal leveres innen den 08.06.2020. Gruppen er i full sving og godt i gang med å få frem et forslag på løsning. Dette er en veldig morsom del av prosjektperioden og gruppen gleder seg til tiden fremover. Følg oss gjerne på Facebook for hyppige oppdateringer og muligheter for å innvirke oppgaven direkte! Ha en fortsatt fin kveld!