Ny måned, nye muligheter

 

Slik jobbet vi i februar

Prosjektgruppen startet februar med mandagsmøte, hvor teamet gikk igjennom hva uke 6 ville bringe oss. Teamet satte i gang med å visualisere prosjektforløpet på en template og fortsatte skrivingen på rapport. Videre utover uken hadde vi et møte med vår prosjekteier, Frode Samuelsen, hvor agendaen var presentasjon av prosjektforløpet, vise frem Facebook siden, bloggen vår og muligheter for å sette opp en verdenskafé. Vi avsluttet uken med fredagsmøte og samling av våre tanker.

Videre ble uke 7 innledet med mandagsmøte hvor gruppen diskuterte vinterferie i uke 8, og hva som skulle bli gjort resten av uken. Teamet har i tillegg kommet til steg 4 i prosjektet. Etter steg 4 ble alle enige om å gjøre en «lupe», hvor «runde» to blir å gjennomgå steg 1-11 med forbehold. Prosjektgruppen avsluttet runde 1 med å gjøre ferdig steg 5, som går ut på å lage en storyworld ut ifra segmenteringen av intervjuene. Gruppen begynte i tillegg å lage en invitasjon til en verdenskafé etter godkjenning fra prosjekteier.  Vinterferie kom og uken startet med å jobbe hjemmefra. Teamet møttes kun tirsdag for planlegging av uken.

I siste uke av februar var det mye på agendaen. Mandag gikk vi ut i Fredrikstad sentrum for å kartlegge behov blant brukere, ved hjelp av en spørreundersøkelse. Videre utover uken ble det planlegging av fagfellevurderingen som var satt opp på torsdag. Videre gjorde vi ferdig invitasjonen til verdenskafé .

Prosjektgruppen avsluttet februar med en vel gjennomført fagfellevurdering og en ferdig invitasjon til vår verdenskafé.

 

Intervju 2.0

 


Hentet fra: https://twitter.com/walterwalsch/status/743363029950029825

De siste dagene har teamet vært igjennom steg 1, 2 og er på slutten av steg 3 av 11 i metoden «tjenesteutvikling». Denne metoden er grunnlaget for bacheloren som skal resultere i en smart løsing på parkering i Fredrikstad. I løpet av steg 3 har gruppen vært igjennom segmentering av intervju. På bakgrunn av det er runde 2 av intervju klart. Dette blir et skjema med 13 spørsmål og undersøkelsen tar toppen 4 min. Det er sendt ut digitalt gjennom Facebook siden, mail og deles nå her!

Spørreundersøkelse: https://forms.gle/jiFj2gijouyKUz71A

Teamet skal ut i Fredrikstad sentrum å snakke med befolkningen om hvordan de bruker sentrum, parkerer og hvordan de bruker de ulike kollektivtilbudene. Dette gjør teamet for å skaffe mer volum og kunnskap om situasjonen til folk i og rundt Fredrikstad.

Vår oppstart

Begynnelsen

Teamet kom fort i gang med bacheloren den 06.12.2019. Vi hadde et møte med veileder som presenterte 4 steg i startfasen. Steg 1, få oversikt over svakheter og styrker i teamet. Steg 2, etablere en struktur i teamet. Steg 3, ta kontakt med oppdragsgiver, og få til et møte. Steg 4, planlegge og loggføre godt fra start. Med en bratt kurve som indikerer innsats og progresjon skal denne gå radig oppover i de to første månedene. 17.12.2019 var temaets andre møte. Vi kom opp med målplan for prosjektet med hva, hvordan og hvorfor for prosjektstart. Utover dette fylte gruppen ut personlig SWOT og team SWOT, i tillegg tok vi belbins test for å se hva man kan bidra med i teamet. Videre ble det også ukesplan med oppsett av forventet tilgjengelig tid og planlegging i forhold til jobb satt. Første oppstarts uke er 06.01.2020.

Startskuddet

Startskudde for bachelor «Smart Parkering Fredrikstad» var 06.01.2020. Gruppen skal velge teamleder og Erika ble valg til prosjektleder. Vi formet en teamkontrakt hvor team mål ble satt og underskrevet. Utover dette ble det sendt en mail til vår prosjekteier, Frode Samuelsen som er virksomhetsleder for parkering og transport i Fredrikstad kommune og avtalte et møte 08.01.2020. Forberedelsene til møte ble tatt tirsdag for at alle skulle være på lik linje når det kommer til idémyldring og mål for prosjektperioden. På møte presenterte teamet seg og etter fikk prosjekteier presentert seg selv. Videre gikk temaet over på å presentere foreløpige mål for prosjektet og fikk signert «avtale for personopplysninger i kvalitetsprosjekt». Teamet fikk informasjon på dagens situasjon i kommunen og satt mål for prosjektet og definert prosjektperioden med Fredrikstad kommune før møtet sluttet. Gruppen avsluttet uken med å samle tankene og gå igjennom alt som ble gjort.

Finne vårt ståsted

Etter et møte med vår veileder 13.01.2020 har Temaet diskutert og jobbet mot en problemstilling og hva den betyr. Problemstillingen må kunne måles og den vil utvikle seg. Videre skulle teamet fortsette å innhente mer informasjon om kollektiv trafikken for å finne ut av nå-situasjonen og finne vårt ståsted. Etter møte gikk gruppen tilbake til kontoret for møte nummer to, mandagsmøte. Møte ble brukt til å planlegge uken videre og finne vårt ståsted. Systemtenkning og tjenesteutvikling ble teamet enige om å ta utgangspunktet i. Utover dette ble tiden brukt til innhenting av informasjon, både fra internett og bøker, for å skape data og et grunnlag for det faglige. 16.01.2020 var det klart for et nytt møte. Møte var med sentrumslederen i Fredrikstad, hvor teamet fikk informasjon om hvor mange som bruker det kollektive tilbudet og sentrum i Fredrikstad.

Nytt lokale

Mandag 20.01.2020 ble teamet tildelt vårt første kontor. Mandagsmøte gikk ut på planlegging av uka og det første som stod på planen var å gjøre feltarbeid. Gruppen dro ut på de forskjellige innfartsparkeringene som er i Fredrikstad for å få en oversikt over hvordan standarden er, hvor mange som bruker parkeringene og om de ligger bra til i forhold til det kollektive. Samme uke fikk gruppen satt hvilken metode de vil bruke etter å ha lest et par bøker innenfor systemtenkning og tjenesteutvikling. Med en relevant metode ble prosjektforløpet ble satt, samtidig har teamet funnet relevant litteratur som begrunner og forsterker gjeldene metode. Det har vært en hektisk start på bachelor prosjektet, men teamet har jobbet hardt og skaffet mye kunnskap. Kurven fortsetter å stige og kommer til å fortsette å stige med innsats og progresjon.