Om oss

Vi er et team på fire personer som er i gang med bachelor prosjektet «Smart parkering i Fredrikstad». 
Ola James Jamissen, 22 år fra Østsiden, Fredrikstad
Haakon Jensen, 25 år fra Kråkerøy, Fredrikstad
Martin Borgen, 24 år fra Skjeberg, Sarpsborg
Erika Lundberg Larsen, 22 år fra Son, Vestby
Felles bakgrunn fra Innovasjon og Prosjektledelse har rustet oss med metoder og litteratur for at vi nå skal gjennomføre og produsere en bachelor for Fredrikstad kommune. Vi som gruppe har et stort engasjement i miljø og byutvikling. Med ulike bakgrunner komplementerer vi hverandre og skaper en sterk tverrfaglig grunnmur for gjennomførelsen av prosjektet. Kartlegging i startfasen har skapt et dynamisk team der vi utnytter hverandres styrker og unngår hverandres svakheter. Stort fokus på å spille hverandre gode har allerede ledet til et bredt nettverk og en felles fremtoning når gruppen kommer i kontakt med nye aktører. Vi ønsker å skape løsninger for morgendagens behov ved å tenke innovativt og fremtidsrettet.
Kort om bakgrunn for prosjektet 
Fredrikstad er en by i utvikling.Stortingsmelding 33 estimerer en vekst i storbyen på ca. 20.000 mennesker innen 2040. Hvordan skal infrastrukturen i byen takle dette? Prøveprosjektet “innfartsparkeringer” er parkeringsplasser plassert ved hovedinnfartsårene til Fredrikstad og skal bidra til mindre biler inn i sentrum. Men hvordan får vi pendleren eller shopperen til å sette fra seg bilen allerede her? Gruppen vil se på hvordan blant annet disse parkeringene og de to store parkeringene i sentrum kan optimaliseres, gjøres smarte. Hvordan skape en sømløs ferdsel for brukerne på en mer miljøvennlig og samhandlene måte?
Ønsker du å følge oss i prosessen og se resultater av arbeidet, følg oss på Facebook (Se «F» for link i header)
Er dette noe du er interessert i eller har du inspill som kan hjelpe gruppen, kontakt oss gjerne! Se kontaktinformasjon over.