Møte med oppdragsgiver 04.02

I dag har vi vært i Marker og møtt oppdragsgiver for å diskutere veien videre i prosjektet. Vi har diskutert forskjeller mellom Smartby, smart village og kommune 3.0 og hva som passer best for Marker kommune. Vi har også snakket om hvordan teori vi ønsker å bruke i oppgaven. Nedenfor finner du møtereferat.

 

Til stede ved møte: Elisabeth Schander, Jørgen Hegg, Jens Ekman, Guro Mathisen og representanter fra oppdragsgiver.

Gjort problemstillingen mer konkret etter tilbakemelding fra oppdragsgiver. Diskutere gjennom oppgaven hva som passer best for marker av smart by og smart village, der smart village er et nedskalert konsept der det fokuseres mye på frivillighet og initiativ fra befolkningen der kommunen i mindre grad er involvert i de aktive prosjektene. Skal vi trekke inn hvordan den frivilligheten i kommune 3.0 fungerer i praksis og i teori. Høre med Arendal kommune som er en av de første kommunene har fått til kommune 3.0. Hvordan implementere dette.   

Er det mulig å gjøre den teoretiske biten mindre å heller fokusere på en praktisk tilnærmingBevege oss nærmere kommune 3.0 i forhold til intervjuene videre skriving. Sette opp case? Hvordan få innbyggerne til å engasjere seg i frivillig arbeid. Mulig komme på lag/foreningsmøte. Der kommunikasjon er et tema.  

Skrive om implementering av ny nettside til marker kommune.   

Legge vekt på bærekraft og digitalisering samt innovasjonsteori. Bruke A3 analyse for å avdekke behov. Bruke det som står på kick off på workshop som «status nå marker». Hvordan er status i forhold til digitalisering. 

 

Møte med Marker kommune 22.01

I dag har vi vært i Marker kommune i møte med oppdragsgiveren i prosjektet vårt. Her fikk vi høre om det lokale næringslivet i Marker kommune og hvordan de tidligere har samarbeidet med andre kommuner i Østfold. Vi fikk også høre om kommunen visjon for framtiden og hvordan vi kan bidra. Nedenfor finner du referat fra møtet.

 

Til stede: Jørgen Hegg, Jens Ekman, Elisabeth Schander, Guro Mathisen, veileder og representanter fra oppdragsgiver. 

Valg å forbli liten i kommunesammenslåingen, grensekommune til Sverige. Tett samarbeid med svenske kommuner.  E18 går gjennom byen slik at Ørje blir en av de største gjennomkjøringsbyene i Norge til Sverige Ca 3.600 innbyggere på 413 kvadratkm.

Digi viken øst, samarbeids på tvers av kommuner i indre Østfold. Hvordan kan vi bidra til nye ideer og løsninger til et lite samfunn som har store problemstillinger.  Hvordan skal framtidens kommunedialog skje med innbyggerne. Ønsker en annen profil og mer innhold enn de andre gjennomkjøringsbyene. Landbruket er en viktig del i marker kommune.

Marker ønsker mer lokale bedrifter samt en større næringsutvikling. Hvordan kan marker bli en attraktiv kommune for både bedrifter og privatpersoner og hvordan kan marker kommunisere lettere med innbyggerne og næringslivet 

Ønsker også å utvinne vindturbinene i en positiv retning i forhold til bærekraft og utvikling energimessig.  

Vi i alle prosjekter ønsker å involvere innbyggerne, akademia og skoler. Det er gjennomført 2 workshopper der det er gitt innspill på forbedringer. Problemet er å finne ut hva som er behov og hva som er et symptom på ytterligere problemer (rotårsaksanalyse?). Hvilke ressurser har vi? Økonomi, næring osv.  

Det man i hovedsak ønsker er behovene og rammene. Hvordan kommuniserer man med innbyggerne i forhold til verdien av de behovene.  

Det må være bærekraftig etablert slik at kostnaden er lav samt at outputen er høy.  Enklere å etablere smartby i mindre kommuner enn store kommuner da de små kommunene er mye smidigere enn store byer. Det er kommet endringer i Smartby konseptet da det ikke fokuseres like mye på teknologi, men mer på infrastruktur.  

Forventninger og mål: 

Vi skal kunne bruket prosjektet videre og at beslutningene er gjennomførbare og realistiske. God kommunikasjon i forhold til en ukentlig rapport. Få på plass et produkt som er på et brukernivå. 

Se på servicetorget? Hva tilbyr de? Hvordan kan vi gjøre det mer effektivt? Digitalisering av informasjon innad i kommunen, gjøre det lett tilgjengelig for innbyggerne å hente informasjon. Hjemmesiden til marker? sosiale media? Lokal avis? Podcast? 

Fokusere på familie? Tiltak for å få familier til å flytte til marker. Få et marked for yngre demografier. Næringslivsutvikling, gründer etablering.  

Innopøb? Vri på dette?  Networking, kurs?  

Restaurant/kafe scene? Hva fins av dette, hvor samles folket? Lokalmat?  

Ressursparken, pendlerkontor.  

Profilhåndboka.  

Vindparken som produserer til strøm til 12-14k husstander.

Bilde 412