Møte med oppdragsgiver 04.02

I dag har vi vært i Marker og møtt oppdragsgiver for å diskutere veien videre i prosjektet. Vi har diskutert forskjeller mellom Smartby, smart village og kommune 3.0 og hva som passer best for Marker kommune. Vi har også snakket om hvordan teori vi ønsker å bruke i oppgaven. Nedenfor finner du møtereferat.

 

Til stede ved møte: Elisabeth Schander, Jørgen Hegg, Jens Ekman, Guro Mathisen og representanter fra oppdragsgiver.

Gjort problemstillingen mer konkret etter tilbakemelding fra oppdragsgiver. Diskutere gjennom oppgaven hva som passer best for marker av smart by og smart village, der smart village er et nedskalert konsept der det fokuseres mye på frivillighet og initiativ fra befolkningen der kommunen i mindre grad er involvert i de aktive prosjektene. Skal vi trekke inn hvordan den frivilligheten i kommune 3.0 fungerer i praksis og i teori. Høre med Arendal kommune som er en av de første kommunene har fått til kommune 3.0. Hvordan implementere dette.   

Er det mulig å gjøre den teoretiske biten mindre å heller fokusere på en praktisk tilnærmingBevege oss nærmere kommune 3.0 i forhold til intervjuene videre skriving. Sette opp case? Hvordan få innbyggerne til å engasjere seg i frivillig arbeid. Mulig komme på lag/foreningsmøte. Der kommunikasjon er et tema.  

Skrive om implementering av ny nettside til marker kommune.   

Legge vekt på bærekraft og digitalisering samt innovasjonsteori. Bruke A3 analyse for å avdekke behov. Bruke det som står på kick off på workshop som «status nå marker». Hvordan er status i forhold til digitalisering. 

 

expo19