En utfordrende tid

Den siste tiden har vært utfordrende for oss alle under arbeidet med oppgaven vår. Etter regjeringen stengte skolene og avlyste alle større arrangementer på grunn av COVID-19 pandemien har vi vært nødt til å tenke nytt å komme med nye løsninger. Vi benytter for tiden hjemmekontor under vårt arbeid med oppgaven og har prøvd ut forskjellige digitale verktøy for å kommunisere og samarbeide via nett. Vi har også vært nødt til å ta i bruk digitale verktøy for å hente data og informasjon til oppgaven vår. Vi var i gang med å planlegge en workshop hvor vi skulle invitere innbyggerne i Marker kommune men på grunn av COVID-19 ble vi nødt til å ta i bruk andre verktøy. Vi har nå sendt ut og fått svar på to spørreundersøkelser som vi kommer til å bruke som grunnlag i vår oppgave. Dette har vært en utfordrende tid men også en lærerik tid hvor vi har vært nødt til å gjøre endringer i planene våre på kort tid.

 

expo19