Digitale alternativer

Da vi startet dette prosjektet skrev vi i gameplan vår at et godt samarbeid innad i gruppa, og med veileder og oppdragsgiver var et viktig suksess-kriterie. Den siste tiden har vi vært nødt til å samarbeide og kommunisere på måter vi ikke har gjort før. For å ha et godt samarbeid har vi vært avhengige av å kommunisere på en effektiv måte. Innad i gruppa har vi kommunisert ved hjelp av møter over nett og Messenger. Vi har også hatt godt kommunikasjon med veilederen vår på høgskolen. På møtene med veileder har vi tatt i bruk Microsoft Teams, noe som var helt nytt for alle i prosjektgruppa. Alt av kommunikasjon mellom oss og Marker kommune og Smart Innovaton Norway har foregått via e-post. Vi ønsket også en dialog mellom oss og innbyggerne i Marker gjennom en søkekonferanse i løpet av prosjektet. Siden dette ikke har vært gjennomførbart har vi benyttet spørreundersøkelser. Spørreundersøkelse har vist seg å fungere bra. Med en spørreundersøkelse har vi hatt muligheten til å nå flere personer enn med en workshop å dermed fått inn flere svar fra en bredere del av innbyggerne. 

 

expo19