Smartby eller Smart Landsby

Gjennom prosjektet vårt har vi jobbet med både smartby og smart landsby for å finne den beste løsningen for Marker kommune. Begge baserer seg rundt teknologi, innovasjon og bærekraft, men nedenfor kan du lese litt om forskjellene mellom disse.

 

Når vi ser på ulikhetene rundt de forskjellige konseptene ser vi at det er få ting som skiller disse, den viktigste forskjellen her er at Smart landsby er laget for mindre samfunn, mens smartby er utviklet for store byer. Smart landsby konseptet er laget for mindre samfunn som ønsker å utvikle smarte løsninger mens smartby er laget for byer med et større antall innbyggere som ønsker å utvikle smarte løsninger. Vi ser også at Smart landsby bygger videre på sine eksisterende styrker og muligheter for å starte en prosess for bærekraftig utvikling av sine områder og smartby bygger på nye løsninger innenfor bærekraft. Der Smart landsby er avhengige av en deltakerbasert tilnærming for å utvikle og implementere strategiene sine, slik at de kan forbedre deres økonomiske, sosiale og miljømessige forhold, spesielt innenfor å fremme innovasjon og mobilisere løsninger som tilbys av digitale teknologier. På dette punktet er ikke Smartby avhengig av deltakerbasert tilnærming, men mer avhengig av økonomien i byen og at byen har de midlene de trenger for å bli en smartby innenfor teknologi, innovasjon, og smarte løsninger. Hovedforskjellen er skaleringen, det er forskjell på økonomiske midler til en landsby og en storby, som for eksempel Ørje og Stavanger.

 

expo19