Digital EXPO

Årets EXPO blir litt annerledes enn hva vi først hadde tenkt, og vi forbereder oss nå til en digital utgave av EXPO. I denne digitale utgaven vil EXPO-katalogen bli utvidet slik at hver gruppe får mer plass enn tidligere. Siden det ikke blir noen stand på høgskolen hvor du kan komme og møte oss å få en presentasjon av prosjektet vårt, vil vi lage en digital presentasjon som vil bli lastet opp på bloggen vår når vi nærmer oss EXPO, 15. Juni. Link til EXPO-katalogen vil også dukke opp på bloggen vår når den er klar. 

 

expo19