Oppgaven er levert. Presentasjon av prosjektet den 15.

Nå har vi levert oppgaven vår «Smart Samfunn Marker». Vi ønsker å rette en ekstra stor takk til Else Marit Svendsen fra Marker kommune, Hilde Wold fra Smart Innovation Norway og vår veileder fra Høgskolen i Østfold, June Tolsby. Det har vært spennende å utforske hvordan tanker både kommunen og innbyggerne i Marker kommune har rundt Smart Samfunn Marker samt å jobbe fram en løsning vi håper både kommunen og innbyggerne blir fornøyde med.

 

Nå gjenstår bare presentasjon av prosjektet over Microsoft Teams. Ønsker du å være tilskuer under vår presentasjon kan du bruke linken under. Alt du trenger å gjøre er å lage deg en bruker på Teams, å «Spørre om å bli med» i presentasjonsrommet. Presentasjon vil bli holdt 15. juni, klokken 13:30.

 

Link til presentasjonsrom i Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5d1c76e615664b2a97e2009201f6c778%40thread.tacv2/conversations?groupId=16354a32-2f9b-4420-94d1-c8f4e2dda585&tenantId=e3221735-26b9-4eac-ad0f-4721757a50f8

 

expo19