Om prosjektet

Gjennom dette prosjektet skal det undersøkes hvilke smartby løsninger Marker kommune kan gjennomføre i kommunen. Rammene som er satt for disse løsningene er bærekraft, teknologi og verdi for innbyggerne. Dette prosjektet tar utgangspunkt i en workshop Marker kommune har gjort med Smart Innovation Norway for å få innspill om behov og utfordringer fra næringslivet og innbyggere.