Ting går fremover

For ca to uker siden fikk vi hjelp av Marker kommune til å dele spørreundersøkelsen vår. Grunnen til at vi valgte å få dem til å dele den for oss var fordi vi ønsket å nå ut til de personene som bor og besøker området som vi tar for oss i prosjektet. Vi kan med stor glede meddele at det er et voldsomt engasjement i Marker kommune og svarene strømmer på. Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke alle dere som har besvart spørreundersøkelsen vår så langt!

Vi har nå fått samlet inn store mengder med data som er nødvendig i stedsutvikling, og i tiden fremover vil vi se nøye gjennom alle svarene for å få en pekepinn på hva folk assosierer med området, samt hvilke forbedringer/utbedringer de ønsker.

Helt til slutt vil vi også fremme en sak fra Indre24, som lagde en liten sak om spørreundersøkelsen vår. Dere kan trykke dere inn på linken her for å se en; https://indre24.no/2020/02/22/sporreundersokelse-om-tangen-omradet/ fbclid=IwAR0Db8qjhngEtR4UBw9qrautLVf79FoZYzH_CW5A6YhQ6ItoEwaqerWxQiE

 

Næringsfrokost!

Presentere prosjektet for næringslivet i Marker kommune!

2. Mars var vi invitert til en næringsfrokost sammen med Marker kommune og andre interesserte i næringslivet. Vi fikk lov til å informere hele salen om vårt prosjekt og spørreundersøkelse som er ute å går. Mange av svarene vi har fått på spørreundersøkelsen hadde så langt vært privatpersoner/-grupper og for å få litt innsikt fra næringslivet følte vi at dette var en god arena for å reklamere for undersøkelsen. Setter stor takk til Vidar Østenby og Theodor Bye som inviterte oss og tok oss godt imot.

 

Bilde av salen der vi presenterte vårt prosjekt.

Bilde av salen der vi presenterte vårt prosjekt.

 

 

Mvh
B20IPL09 – bachelorgruppen: Tangen – et attraktivt besøksområde