Næringsfrokost!

Presentere prosjektet for næringslivet i Marker kommune!

2. Mars var vi invitert til en næringsfrokost sammen med Marker kommune og andre interesserte i næringslivet. Vi fikk lov til å informere hele salen om vårt prosjekt og spørreundersøkelse som er ute å går. Mange av svarene vi har fått på spørreundersøkelsen hadde så langt vært privatpersoner/-grupper og for å få litt innsikt fra næringslivet følte vi at dette var en god arena for å reklamere for undersøkelsen. Setter stor takk til Vidar Østenby og Theodor Bye som inviterte oss og tok oss godt imot.

 

Bilde av salen der vi presenterte vårt prosjekt.

Bilde av salen der vi presenterte vårt prosjekt.

 

 

Mvh
B20IPL09 – bachelorgruppen: Tangen – et attraktivt besøksområde

 

expo19