EXPO: Stand

I år vil det ikke bli noen stand på skolen, hvor dere kan møte oss og få høre om vårt prosjektet. Derfor har vi laget en video som forhåpentligvis kan gi dere et innblikk i vår prosess og hva vi har kommet fram til.

Som dere kommer til å se i videoen så ønsker vi å invitere dere til vår muntlige presentasjon. Dersom det er ønskelig så er det bare til å følge instruksene i innlegget under. Eventuelt så kan dere sende en mail til; Christopher.storkas@hiof.no, han vil deretter legge dere til i teams-rommet.

 

Link til videoen på YouTube hvis avspillingen over ikke fungerer:

 

 

Link til Teams; https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ff01f68676c402482f0305ac25d960c%40thread.tacv2/conversations?groupId=83b7a2db-244b-425a-b6cf-01ea4a7d5cfc&tenantId=e3221735-26b9-4eac-ad0f-4721757a50f8

 

Litt informasjon til presentasjon!

Med tanke på presentasjonen vår, så har vi litt informasjon til hva du som tilskuer bør gjøre i forveien. Ettersom vi bruker «Teams» som vår plattform så må alle ha lastet ned appen og lagd seg en bruker. Videre så følger du linken vedlagt i dette innlegget, og  «spør om å bli med» i presentasjonsrommet. Vi anbefaler at man gjør dette så fort som mulig for å sikre seg at man får en plass i rommet. Vi gleder oss en masse og det håper vi dere gjør også!

Vi sluses 😉

Link til Teams; https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ff01f68676c402482f0305ac25d960c%40thread.tacv2/conversations?groupId=83b7a2db-244b-425a-b6cf-01ea4a7d5cfc&tenantId=e3221735-26b9-4eac-ad0f-4721757a50f8

 

 

TUSEN TAKK!!

I vårt bachelorsprosjekt “Tangen – et attraktivt friluftsområde” har vi nå jobbet i seks måneder. Det er med stor glede at vi nå kan se oss ferdig med det vi mener er et godt gjennomført prosjekt. Dette prosjektet har vært vårt favorittprosjekt gjennom hele utdanningen og det er det flere gode grunner til. 

Det beste for oss var selve oppgaven vi fikk. Av Marker kommune fikk vi i oppgave å gjøre Tangen området mer attraktivt, dette er jo en svært åpen oppgave så vi fikk dermed stor frihet i oppgaven. Dette lot oss velge en faglig vinkling som vi mener er interessant og relevant for oppgaven. Dette lot oss jobbe med bærekraftighet og innbyggerinvolvering, to temaer vi mener er svært relevante for vår fremtid.  

Vi ønsker å takke Marker kommune, spesielt Vidar Østenby og Else Marit Svendsen. De har alltid vært tilgjengelige for oss når vi har hatt spørsmål og de har vært svært positive til prosjektet i alle møtene vi har hatt. 

Vi ønsker også å takke vår veileder, June Merete Solberg Tolsby. June har vært vårt sikkerhetstau gjennom hele prosjektet. Hun har vært en ekstremt god kilde til konstruktiv kritikk og støtte på vår reise gjennom prosjektet.  

Til sist ønsker vi å takke alle vi har møtt på Tangen og alle de som svarte på brukerundersøkelsen vår, uten dere hadde ikke dette prosjektet vært mulig. 

Tusen takk for oss, også håper vi at så mange som mulig ønsker å følge oss under Expo-presentasjon!
Vi sluses!

 

Vi inviterer til digital Expo!!

Vi ønsker alle våre trofaste følgere velkomne til vår digitale expo fremføring! Presentasjonen vil bli holdt den 15. Juni, klokka 14.00. Her vil dere kunne høre om hvordan prosjektet har blitt gjennomført, og hva vi har kommet fram til. På slutten av presentasjon vil dere også få muligheten til å stille oss spørsmål om det er noe dere lurer på.

Med tanke på at det kan bli litt kræsj med datasystemet så anbefaler vi at dere er ute i god tid, til å logge dere inn på linken. Vi må også godkjenne hver enkelt person som ønsker å delta i «rommet», og det kan derfor ta litt tid. Samtidig så anmoder vi at dere har skrudd av kamera og mikrofonen under hele fremføringen, og at dere kun skrur på mikrofonen om dere har noen spørsmål etter presentasjonen.

Vi takker for følget enn så lenge, så håper vi at vi sluses 😉

Link til presentasjon: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ff01f68676c402482f0305ac25d960c%40thread.tacv2/conversations?groupId=83b7a2db-244b-425a-b6cf-01ea4a7d5cfc&tenantId=e3221735-26b9-4eac-ad0f-4721757a50f8

(PS:Det kan hende at du må være på PC for å kunne spille av videoen.)