TUSEN TAKK!!

I vårt bachelorsprosjekt “Tangen – et attraktivt friluftsområde” har vi nå jobbet i seks måneder. Det er med stor glede at vi nå kan se oss ferdig med det vi mener er et godt gjennomført prosjekt. Dette prosjektet har vært vårt favorittprosjekt gjennom hele utdanningen og det er det flere gode grunner til. 

Det beste for oss var selve oppgaven vi fikk. Av Marker kommune fikk vi i oppgave å gjøre Tangen området mer attraktivt, dette er jo en svært åpen oppgave så vi fikk dermed stor frihet i oppgaven. Dette lot oss velge en faglig vinkling som vi mener er interessant og relevant for oppgaven. Dette lot oss jobbe med bærekraftighet og innbyggerinvolvering, to temaer vi mener er svært relevante for vår fremtid.  

Vi ønsker å takke Marker kommune, spesielt Vidar Østenby og Else Marit Svendsen. De har alltid vært tilgjengelige for oss når vi har hatt spørsmål og de har vært svært positive til prosjektet i alle møtene vi har hatt. 

Vi ønsker også å takke vår veileder, June Merete Solberg Tolsby. June har vært vårt sikkerhetstau gjennom hele prosjektet. Hun har vært en ekstremt god kilde til konstruktiv kritikk og støtte på vår reise gjennom prosjektet.  

Til sist ønsker vi å takke alle vi har møtt på Tangen og alle de som svarte på brukerundersøkelsen vår, uten dere hadde ikke dette prosjektet vært mulig. 

Tusen takk for oss, også håper vi at så mange som mulig ønsker å følge oss under Expo-presentasjon!
Vi sluses!

 

expo19