EXPO: Stand

I år vil det ikke bli noen stand på skolen, hvor dere kan møte oss og få høre om vårt prosjektet. Derfor har vi laget en video som forhåpentligvis kan gi dere et innblikk i vår prosess og hva vi har kommet fram til.

Som dere kommer til å se i videoen så ønsker vi å invitere dere til vår muntlige presentasjon. Dersom det er ønskelig så er det bare til å følge instruksene i innlegget under. Eventuelt så kan dere sende en mail til; Christopher.storkas@hiof.no, han vil deretter legge dere til i teams-rommet.

 

Link til videoen på YouTube hvis avspillingen over ikke fungerer:

 

 

Link til Teams; https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ff01f68676c402482f0305ac25d960c%40thread.tacv2/conversations?groupId=83b7a2db-244b-425a-b6cf-01ea4a7d5cfc&tenantId=e3221735-26b9-4eac-ad0f-4721757a50f8

 

expo19