EXPO: Stand

I år vil det ikke bli noen stand på skolen, hvor dere kan møte oss og få høre om vårt prosjektet. Derfor har vi laget en video som forhåpentligvis kan gi dere et innblikk i vår prosess og hva vi har kommet fram til.

Som dere kommer til å se i videoen så ønsker vi å invitere dere til vår muntlige presentasjon. Dersom det er ønskelig så er det bare til å følge instruksene i innlegget under. Eventuelt så kan dere sende en mail til; Christopher.storkas@hiof.no, han vil deretter legge dere til i teams-rommet.

 

Link til videoen på YouTube hvis avspillingen over ikke fungerer:

 

 

Link til Teams; https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ff01f68676c402482f0305ac25d960c%40thread.tacv2/conversations?groupId=83b7a2db-244b-425a-b6cf-01ea4a7d5cfc&tenantId=e3221735-26b9-4eac-ad0f-4721757a50f8

 

Litt informasjon til presentasjon!

Med tanke på presentasjonen vår, så har vi litt informasjon til hva du som tilskuer bør gjøre i forveien. Ettersom vi bruker «Teams» som vår plattform så må alle ha lastet ned appen og lagd seg en bruker. Videre så følger du linken vedlagt i dette innlegget, og  «spør om å bli med» i presentasjonsrommet. Vi anbefaler at man gjør dette så fort som mulig for å sikre seg at man får en plass i rommet. Vi gleder oss en masse og det håper vi dere gjør også!

Vi sluses 😉

Link til Teams; https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ff01f68676c402482f0305ac25d960c%40thread.tacv2/conversations?groupId=83b7a2db-244b-425a-b6cf-01ea4a7d5cfc&tenantId=e3221735-26b9-4eac-ad0f-4721757a50f8

 

 

TUSEN TAKK!!

I vårt bachelorsprosjekt “Tangen – et attraktivt friluftsområde” har vi nå jobbet i seks måneder. Det er med stor glede at vi nå kan se oss ferdig med det vi mener er et godt gjennomført prosjekt. Dette prosjektet har vært vårt favorittprosjekt gjennom hele utdanningen og det er det flere gode grunner til. 

Det beste for oss var selve oppgaven vi fikk. Av Marker kommune fikk vi i oppgave å gjøre Tangen området mer attraktivt, dette er jo en svært åpen oppgave så vi fikk dermed stor frihet i oppgaven. Dette lot oss velge en faglig vinkling som vi mener er interessant og relevant for oppgaven. Dette lot oss jobbe med bærekraftighet og innbyggerinvolvering, to temaer vi mener er svært relevante for vår fremtid.  

Vi ønsker å takke Marker kommune, spesielt Vidar Østenby og Else Marit Svendsen. De har alltid vært tilgjengelige for oss når vi har hatt spørsmål og de har vært svært positive til prosjektet i alle møtene vi har hatt. 

Vi ønsker også å takke vår veileder, June Merete Solberg Tolsby. June har vært vårt sikkerhetstau gjennom hele prosjektet. Hun har vært en ekstremt god kilde til konstruktiv kritikk og støtte på vår reise gjennom prosjektet.  

Til sist ønsker vi å takke alle vi har møtt på Tangen og alle de som svarte på brukerundersøkelsen vår, uten dere hadde ikke dette prosjektet vært mulig. 

Tusen takk for oss, også håper vi at så mange som mulig ønsker å følge oss under Expo-presentasjon!
Vi sluses!

 

Vi inviterer til digital Expo!!

Vi ønsker alle våre trofaste følgere velkomne til vår digitale expo fremføring! Presentasjonen vil bli holdt den 15. Juni, klokka 14.00. Her vil dere kunne høre om hvordan prosjektet har blitt gjennomført, og hva vi har kommet fram til. På slutten av presentasjon vil dere også få muligheten til å stille oss spørsmål om det er noe dere lurer på.

Med tanke på at det kan bli litt kræsj med datasystemet så anbefaler vi at dere er ute i god tid, til å logge dere inn på linken. Vi må også godkjenne hver enkelt person som ønsker å delta i «rommet», og det kan derfor ta litt tid. Samtidig så anmoder vi at dere har skrudd av kamera og mikrofonen under hele fremføringen, og at dere kun skrur på mikrofonen om dere har noen spørsmål etter presentasjonen.

Vi takker for følget enn så lenge, så håper vi at vi sluses 😉

Link til presentasjon: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1ff01f68676c402482f0305ac25d960c%40thread.tacv2/conversations?groupId=83b7a2db-244b-425a-b6cf-01ea4a7d5cfc&tenantId=e3221735-26b9-4eac-ad0f-4721757a50f8

(PS:Det kan hende at du må være på PC for å kunne spille av videoen.)

 

Befaring på Tangen

Hei hei!

Vi har vært på befaring på Tangen for å observere bruken og ta bilder til rapporten. Vi ønsker å ta spesifikke bilder som passer godt til de ulike punktene vi skriver om, og håper at dette skal hjelpe leseren med å få et mer visuelt inntrykk av teksten.

Videre så merker vi at det drar seg mot slutten, med tanke på litt stressende hverdager, men selv så føler vi at vi takler dette godt. Vårt hovedfokus fremover blir å ferdigstille rapporten og lage en video til expo. Håper dere alle er like spente som oss på resultatet!
Vi sluses!

 

 

Photoshoot og statusoppdatering

Hei Hei!

Nå er det kun en måned igjen til bacheloren skal leveres. Vi jobber iherdig med å ferdigstille rapporten, samtidig som vi har andre frister å forholde oss til. Allerede nå på mandag skal vi levere inn bilder og tekst til expo. Selv om expo er avlyst vil fortsatt katalogen komme som vanlig. Det vil settes mye større fokus på denne, og vi ønsker selvfølgelig å levere varene.

Jobber sammen

I dag har vi også hatt en photoshoot. Vi ønsker å ha samme bakgrunn og derfor har vi vært så heldige å ha et rom hvor vi kan møtes for å gjennomføre dette. Samtidig så har det at vi kan møtes økt motivasjonen i gruppa, og vi føler at arbeidet blir mer effektivt nå som vi er samlet. Vi opprettholder selvfølgelig retningslinje som er gitt, og passer godt på vask og hygene.

Helt tilslutt legger vi til noen bilder fra shooten for å gi dere lesere en liten smakebit på hva dere har i vente! Vi sluses.

 

AlexanderJørgenChristopherKristoffer

 

Skriving, skriving og atter skriving

Nå er det slik at metodene har blitt gjennomført, resultater er samlet inn og løsningsforslag er under konstruksjon. Vi jobber nå aktivt med rapporten og i dager som disse er det greit å endelig kunne møtes for en gjennomgang. Jobbing over internett og diverse applikasjoner har fungert greit, men man merker at det å møtes og samles gjør arbeidet mye bedre og fyldigere.

Nå som bachelorrapporten begynner å ta skikkelig form, er det greit å begynne med refleksjoner. Refleksjonsdelen av rapporten er kanskje det mest verdifulle kapittelet for oss. Det å kunne se tilbake på møter, intervjuer og ideér, gjør at vi lærer av våre feil, samtidig som vi forstår hva som er blitt gjort riktig. Ja, resultatene er viktige for oss og oppdragsgiver, men det er refleksjonene og tankene vi skaper, som er den virkelige verdi.

 

 

 

Understrekelse av tilbakemeldinger fra spørreundersøkelsen

Vi reiste til Marker igjen etter å ha sett på tilbakemeldingene fra spørreundersøkelsen. Vi tok en en runde rundt ved Tangen-området for å finne lokale som tok i bruk området eller gikk tur. Disse personene stilte vi spørsmål rettet mot tilbakemeldingene for å understreke at vi tar opp de riktige problemene. Vi gikk derfor rundt med ark med konseptbilder og ideer for å vise, og få tilbakemeldinger gjennom dette. I samme slengen fikk vi tatt i bruk Tangen-området en fin påskedag der vi fikk sett mange mennesker ta i bruk området. Mange blide mennesker i påskesola som var villige til å prate med oss, selv om vi så ut som en gjeng med selgere, hehe. Denne 2. tilbakemeldingsrunden hjalp oss mye med å konkretisere problemstillingene fra den første undersøkelsen. Nå har vi understreket problemene og hva som er viktig for Marker-folket! Kreativitet blandet med innbyggerinvolvering har vist seg å gi gode resultater, og vi gleder oss til å presentere  resultatene og løsningene!

Vi kommer tilbake med tidspunkter for EXPO (hvis det ikke blir avlyst).

 

Perspektiv fra scenen ved Tangen

Perspektiv fra scenen ved Tangen (beklager kvaliteten, wordpress komprimerer)

 

COVID-19 begrensninger!

Vi benytter COVID-19 tidene til vår fordel!

Nå som begrensningene i hva vi kan gjøre har begynt å bli mer normalt, har hverdagen kommet tilbake. Vi benytter oss av digitale verktøy for å møtes hver dag og jobbe videre med prosjektet. Verktøyet vi har tatt i bruk er discord, der vi samles på voicechat hver dag og kan dele informasjon i chatten som er tilgjengelig der. Vi har analysert og begynt skriving av bacheloroppgaven og er godt i gang med det. Vi er også i siste fase av å koble tilbakemeldinger opp mot eventuelle resultater. Så resultatene og vårt løsningsforslag nærmer seg mål, da gjenstår kun resten av skrivingen og forberedelser mot EXPO og fremføring av oppgaven.

Men, det gjenstår fortsatt mye arbeid, og vi er mer motivert enn noengang!

 

Viser at vi benytter digitale verktøy for å arbeide sammen!

 

Ting går fremover

For ca to uker siden fikk vi hjelp av Marker kommune til å dele spørreundersøkelsen vår. Grunnen til at vi valgte å få dem til å dele den for oss var fordi vi ønsket å nå ut til de personene som bor og besøker området som vi tar for oss i prosjektet. Vi kan med stor glede meddele at det er et voldsomt engasjement i Marker kommune og svarene strømmer på. Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke alle dere som har besvart spørreundersøkelsen vår så langt!

Vi har nå fått samlet inn store mengder med data som er nødvendig i stedsutvikling, og i tiden fremover vil vi se nøye gjennom alle svarene for å få en pekepinn på hva folk assosierer med området, samt hvilke forbedringer/utbedringer de ønsker.

Helt til slutt vil vi også fremme en sak fra Indre24, som lagde en liten sak om spørreundersøkelsen vår. Dere kan trykke dere inn på linken her for å se en; https://indre24.no/2020/02/22/sporreundersokelse-om-tangen-omradet/ fbclid=IwAR0Db8qjhngEtR4UBw9qrautLVf79FoZYzH_CW5A6YhQ6ItoEwaqerWxQiE