Kontaktinformasjon

Prosjektgruppens deltakere kan kontaktes på e-post, bruk en av e-postene under:

Christopher Storkås – chrsto@hiof.no
Alexander M. Lauritzsen – alexander.m.lauritzen@hiof.no
Jørgen T. Karlsen – jorgentk@hiof.no
Kristoffer H. Isnes – kristoih@hiof.no