Egenorganisert på agendaen!

EGENORGANISERT PÅ AGENDAEN!

I samarbeid med Tverga og Norsk Friluftsliv utprøver bachelorprosjektet BYKS ulike metoder for medvirkning for å hjelpe Fredrikstad Aktivitetsråd – og fremtidige aktivitetsråd – å foreta treffsikre tiltak for egenorganisert aktivitet. På den måten ønsker vi å bidra til at;

DIN stemme skal bli hørt, for mer moro i DIN kommune!

 

På denne bloggen vil du kunne følge prosjektets fremdrift, hva vi foretar oss, hvilke teorier vi arbeider ut ifra og hvilke funn vi gjør oss. Følg oss gjerne også på Facebook for løpende oppdateringer fra prosjekthverdagen: https://www.facebook.com/BachelorprosjektetByks