Brainstorming

BRAINSTORMING

Whiteboard sessions
Ideutvikling, idemyldring, brainstorming.. kjært barn har mange navn! I hovedsak handler det om å være kreativ og leke seg frem til gode ideer, det er en metode for å finne en løsning(er) til et problem eller produkt/tjeneste. Selve prosessen skal være gøy, kreativ og hjelpe oss til å tenke! Under en slik prosess skal alt være lov og vi lekte oss med ulike prosessverktøy de dagene vi var kreative.

Vi har vært igjennom flere runder med både post-it lapper, tavle, tusj og tenkt høyt sammen! Det visuelle er viktig både for kreativiteten og for å tenke høyt sammen og vi har derfor fokusert på fargekoder og fine oppsett også når vi var i idéfasen. Gruppen vår består av tre ulike personligheter som har tre ulike synspunkter men alle er like opptatt av at ting skal se bra ut!

IPL har lært oss mye gjennom alle prosjektene vi har vært gjennom men det viktigste er en god planleggingsfase som er både kreativ men også en ryddig prosess. Hvis man har en god planleggingsfase så vil man også ha en mer «agile» gjennomføringsfase med få overraskelser.

Gode «gamle» Gameplanen:
Vi startet med å utarbeide en Gameplan av gruppen og prosjektet som er et veldig godt verktøy å jobbe med i starten av et prosjekt fordi den får tankeprosessene i gang! En god Gameplan vil hjelpe oss å se på mål, de ulike fasene vi skal gjennom i prosjektet, fallgruver (altså risiko), spilleregler, men også suksesskriterier.

Fredrikstad Aktivitetsråd:
Videre har vi jobbet med «status quo» av Fredrikstad Aktivitetsråd, hvem er de og hva gjør de? Hvorfor har vi et Aktivitetsråd? I den forbindelse gjorde vi en liten idémyldring på hvem burde vi snakke med, hvem har en finger med i spillet og hvem er de store samarbeidspartnerne til Aktivitetsrådet. Vi har i ettertid besøkt og snakket med alle involverte parter og dette har hjulpet oss å få et helhetsinntrykk av pilotprosjektet.