Omstilling i Koronatid

OMSTILLING I KORONATID

Forrige blogginnlegg avsluttet vi med en oppfordring til å holde av 1. april, men som alle andre har også vårt prosjekt blitt påvirket av korona og restriksjonene som medfølger. 

Samme dag som vi skulle sende ut invitasjoner til Fredrikstads befolkning til egenutformet workshop i form av seks tenkerom sa regjeringen stopp til alle arrangementer og Norge var i «lockdown». 

Seks tenkerom

Workshopen er en videreutvikling av Edvard De Bonos «seks tenkehatter» som vektlegger at deltakerne tar ulike perspektiver for å forstå eller løse et problem. 

I de ulike rommene kritikk, barrierer, økonomi, kreativitet, marked og personlig skulle deltakerne deles inn i grupper og rullere på disse rommene for å svare på ulike problemstillinger knyttet til Fredrikstad Aktivitetsråd og avdekke deres preferanser. Med spesifikke kreative metoder for i hvert enkelt rom, var dette tiltenkt som en omfattende medvirkningsprosess for å sikre godt behovsprøvd konseptutvikling av Fredrikstad Aktivitetsråd.

For vi vet at det å la sluttbrukeren eller kunden bestemme hva produktet eller tjenesten skal være og hvilken retning utviklingen av det skal gi, gir større sannsynlighet for å utvikle en tjeneste som faktisk slår ann og dekker relle behvo og ønsker.

Spørreundersøkelse

Som det smidige prosjektet vi er, sammenfattet vi hovedessensen i hvert tiltenkte rom i «Seks tenkerom» og oversatte dette til en online spørreundersøkelse og distrubuerte denne aktivt i ulike kanaler. Vi la opp en omfattende strategi for innhenting av respondenter med private meldinger, facebookdelinger og annen direkte markedsføring for å sikre tilbakemeldinger fra de som bor eller planlegger å bo i Fredrikstad i alle kjønn og aldre, med ulike forutsetninger, motivasjoner og utfordringer. Sponsorene for eventet som skulle gått av stabalen 1. april, er med oss videre så godt det går. Over helgen hadde vi snudd om, og allerede førstkommende mandag etter restriksjonene hadde tredd i kraft, var responsen stor.  

I dag starter arbeidet med analyse av de 220 respondentenes behov, ønsker og oppfatninger – for vi vil jo enda utvikle Fredrikstad Aktivitetsråd med kundens stemme som grunnlag! 

Men…

… Vi ønsker ikke å forkaste arbeidet med utviklingen av Seks tenkerom og utvikler derfor også en håndbok for metoden parallellt rapport. Vi følger med på situasjonen – kanskje rekker vi gjennomføre en test av metoden før innlevering? Hvis ikke ligger alt tilrette for at Fredrikstad Aktivitetsråd eller fremtidige aktivtetsråd kan gjennomføre denne medvirkningsprosessen.