ULIKE METODER

ULIKE METODER

Siden sist har vi hatt påskeferie, ferdigstilt ‘Seks tenkerom – BYKS’ guide i konseptutvikling av aktivitetsråd’, fått på plass mye tekst i bacheloroppgaven og kommet godt i gang med prosjektstyringsrapporten.

Nå er vi kommet oss til selve arbeidet med det som skal bli resultatet i bacheloroppgaven vår og svare på problemstillingen:

Hvordan kan Fredrikstad Aktivitetsråd være til nytte for egenorganisert aktivitet i Fredrikstad?

 

For å komme frem til gode konseptforslag basert på kundens stemme, er det helt essensielt å kartlegge  dem. Spørreundersøkelsen ga oss et godt grunnlag, men det krever videre undersøkelser for å forstå hva kunden trenger og ønsker at Fredrikstad Aktivitetsråd skal være eller tilby. 

Gjennom tre metoder tar vi sikte på å få god nok innsikt i Fredrikstads befolkning til å vite akkurat hva de trenger eller ønsker. Iterasjonene er gjentakende prosesser med kunden i fokus, og er som følger:

Først og fremst tok vi i bruk spørreundersøkelsen som la et godt grunnlag for utarbeidelse av ulike ‘personas’ i Fredrikstad. ‘Personas’ er semi-fiktive dybdeprofiler av en ideell kunde som blant annet er mye brukt i markedsføring. Med ‘personas’ som verktøy i konseptutviklingen kan vi tilpasse ulike konsepter til ulike deler av befolkningen, og på denne måten øke sjansen for et treffende Fredrikstad Aktivitetsråd.

Videre vil  ‘personaene’ utvikles gjennom intervjuer av utvalgte respondenter fra spørreundersøkelsen som passet de utvalgte ‘personaene’. Intervjuene vil gi en dypere forståelse av kunden som vil gi en tydeligere beskrivelse av hva de trenger og ønsker. På bakgrunn av dette vil vi utvikle noen konseptidéer som vi presenterer for intervjuobjektene i Iterasjon III.

Til slutt utfordrer vi intervjuobjektene på idéer til mulige konsepter og sikrer tilbakemelding fra de som faktisk skal anvende det. Dette legger grunnlaget for konseptforslagene som blir presentert for Fredrikstad Aktivitetsråd og i resultatet av bacheloroppgaven.

Med bare noen uker igjen før innlevering av oppgaven til trykk har vi nok å gjøre, men vi ser frem til en effektiv og spennende tid i møte!