RESULTATSORTERING

RESULTATSORTERING

Gjennom våre metoder for Voice of Customer har vi samlet inn store mengder informasjon om Fredrikstad Aktivitetsråds bruker.

Gjennom spørreundersøkelsen utsendt i slutten av mars har vi kartlagt et utvalg av Fredrikstads befolknings demografi, deres aktivitetsvaner, -ønsker og -barrierer samt deres meninger om ulike konseptforslag vi foreslo. Undersøkelsen avdekket også flere subjektive ytringer om aktivitet, mulige tiltak og Fredrikstad Aktivitetsråd i seg selv. Denne innsikten var essensiell for prosjektet da vi fikk samlet mye konkret informasjon på kort tid og det la grunnlaget for videre gjennomføring og utvikling.

Gjennom intervjuer utført i to runder fikk vi dypere innsikt i utvalgte respondenters vurderinger av seg selv, tiltak og fremtiden og mulighet til å prøve oss frem med noen konseptidéer for tilbakemelding. Første runde tydeliggjorde trekkene ved hvert intervjuobjekt og ga oss en stor, men nyttig, evalueringsprosess. I denne prosessen trakk vi frem intervjuobjektenes svar og vurderte den underliggende grunnen til at de svarte dette. Med denne informasjonen utviklet vi fire personas for noen utvalgte deler av respondentene.

Forankret i personasene utviklet vi fire konseptideer vi ønsket tilbakemeldinger på. Da de ulike personaene var i hovedtrekk enig om mest ønskede konseptideer i spørreundersøkelsen, og ingen tanker utpekte seg i intervjuene, ble det ikke lenger nødvendig å tilpasse konseptforslag til hver av de. Konseptideene ble presentert gjennom andre intervjurunde. Da vi allerede hadde blitt noe kjent med intervjuobjektene gikk dette enkelt og greit uten omfattende tidsbruk.

Det som der i mot kom godt frem i andre intervjurunde var at flere av ideene kunne inngå i samme konsept og vi har dermed landet på fem sammensatte konseptforslag.

 

Videre arbeider vi med siste utforming av både fag- og prosjektrapport – nå gjenstår kun korrekturlesing og ferdigstilling før levering om litt i overkant av en uke!