PROSJEKTRAPPORT

PROSJEKTRAPPORT

I tillegg til fagrapporten som beskriver prosjektets bakgrunn, perspektiv, metode, resultat og konseptforslag inngår det i oppgaven å utforme en prosjektstyringsrapport. Denne beskriver måten vi har styrt bacheloroppgaven som et prosjekt med tilhørende verktøy for planlegging, styring og avslutning.

Rapporten presenterer både teoretisk grunnlag for gjennomføring og verktøyene brukt, samt hvordan vi har brukt de. Prosjektrapporten er vår måte å vise prosjektledelse på, da dette er en stor del av studiet vårt.

Prosjektrapporten vil få følgende forside og innholdsfortegnelse.

Med under en uke igjen kjenner vi oss spesielt klare for å levere! Denne siste uken blir full av korrekturlesing og gjennomgang, så vi har absolutt fortsatt en jobb igjen å gjøre!