SNART LEVERING!

SNART LEVERING!

Om få dager leverer vi vår bacheloroppgave!!
Det har vært fem hendelsesrike og minneverdige måneder med engasjement og glede – men også usikkerhet og mye arbeid! Tenk at tre år på Innovasjon og prosjektledelse nå nærmer seg slutten, og vi ikke lenger skal møte faglærere og medelever både formelt i forelesningssal og uformelt i kaffebaren hos Jim.

Vi er utrolig stolte av vår leveranse som består av fagrapport, prosjektrapport og guide til Seks Tenkerom.

 

Her følger sammendraget av fagrapporten:

Bachelorprosjektet BYKS utforsket hvordan innflytelse fra innbyggerne i Fredrikstad ville påvirke utviklingen av pilotprosjektet Fredrikstad Aktivitetsrådet. Prosjektet er gjennomført med Fredrikstad Aktivitetsråd som oppdragsgiver, men uten øvrig innflytelse fra dem for å opprettholde et forholdsvis upartisk perspektiv.

Pilotprosjektet ble vedtatt på bakgrunn av en felles agenda mellom initiativtakerne Tverga og Norsk Friluftsliv, og pilotkommunen Fredrikstad, for å favne om de egenorganiserte aktivitetene, bedre deres rammevilkår, representere de i kommunale planprosesser og sørge for et bredere aktivitetstilbud til befolkningen. Som effekt av dette er det ønskelig at flere blir mer aktive, enda oftere.

Basert på Fredrikstad Aktivitetsråds tiltenkte funksjon forstod prosjektgruppen det som en ny og potensielt nyttig tjeneste. Vårt teoretiske og metodiske rammeverk baserer seg derfor på teori innen tjenesteutvikling, med en innovasjonsfaglig forståelse av nytteverdi. Prosjektgruppen opererte med følgende problemstilling med tilhørende sekundærspørsmål:

Hvordan kan Fredrikstad Aktivitetsråd være en tjeneste til nytte for egenorganisert aktivitet for den voksne befolkningen i Fredrikstad?
– Hva kan andre kommuner lære av BYKS ved etablering av aktivitetsråd i sin kommune?

For å besvare problemstillingen tok prosjektgruppen i bruk metodene bakgrunnsundersøkelse, spørreundersøkelse, intervju og workshop for henholdsvis åpen, stor og tykk data. Grunnet restriksjoner tilknyttet koronapandemien ble prosjektgruppen nødt til å kansellere den tiltenkte egenutviklede workshopen Seks Tenkerom. Prosjektgruppen designet en guide for å videreføre dette rammeverket – i tråd med bachelorprosjektets mål om overførbarhet.

Prosjektets praksis ledet frem til følgende ønsker fra befolkningen. De ønsker å bli opplyst – både om hvilke arenaer og aktiviteter Fredrikstad har å by. Samtidig ønsker Fredrikstads befolkning flere uforpliktende lavterskeltilbud for utprøvelsen av nye aktiviteter, og at egenorganisert aktivitet generelt gjøres mer tilgjengelig ved å fjerne barrierer knyttet til økonomi, erfaring og lokasjon. Befolkningen ønsker å kunne kommunisere sømløst med både Aktivitetsrådet, andre aktive og aktører innen aktivitet. Det er også ønskelig å være sosial samtidig som man utfører, eller opplyses om, egenorganisert aktivitet.

Basert på disse preferansene sammenfattet prosjektgruppen de fem konseptene Fredrikstad Aktivitetsmesse, Aktivitetsrådet Pop-Up, Aktivitetskortet Fredrikstad, Digitalt Aktivitetsråd og Aktivitetsrådet Inspirerer.

Prosjektgruppen konkluderte i hovedtrekk med et disse fem konseptene er godt forankrede og gjennomarbeidede forslag for å oppfylle befolkningens ønsker, hvor Aktivitetsrådets rammebetingelser og målsettinger er tatt i betraktning. Likevel belyser prosjektgruppen at det er opp til Fredrikstad Aktivitetsråd å avgjøre hvorvidt disse er hensiktsmessige eller mulige for dem, og at befolkningens preferanser kan innfris også med andre konsepter.

Anbefalingene er primært tiltenkt å tre i kraft lokalt. Samtidig, med Tverga og Norsk Friluftsliv som overordnede oppdragsgivere og ellers nasjonale aktører, håper og tror prosjektgruppen at både prosjektrapportens innhold samt guiden Seks Tenkerom kan fungere som veiviser for etableringen av aktivitetsråd i andre kommuner.

Prosjektgruppen oppfordrer sterkt til samarbeid både mellom ulike aktører og arenaer internt i Fredrikstad – og fremtidige aktivitetsråd imellom.

 

Nå gjenstår kun arbeid og gjennomføring av digital muntlig presentasjon den 15.-16. juni før digital avslutningssermoni, sommerferie og jobbsøking!