TAKK FOR OSS

TAKK FOR OSS

Tre år, mange prosjekter, gode samarbeid med både medelever og faglærere og utallige minner er nære slutten. I morgen leverer vi vår bacheloroppgave og 15. juni presenterer vi den som en siste del av prosjektet. Dermed er vi, om i overkant av en uke, bachelorutdannet innen Innovasjon og prosjektledelse.

I hele prosjektperioden har vi fått god veiledning, mange innspill og mye inspirasjon. Vi har hatt godt utbytte av vår prosjektforståelse, lært gjennom studietiden vår; som ulike prosjektstyringsverktøy, kreative prosesser, samt praktiske og teoretiske tilnærminger. Overnevnte er sammenfattet i en ekstern prosjektstyringsrapport. Da Covid-19 ble en realitet på verdensbasis ble også omstendighetene i og rundt prosjektet endret – hvilket vi gjennom tre år ved Innovasjon og prosjektledelse har blitt rustet til å takle!

Stor takk til Marianne Storm ved Fredrikstad Aktivitetsråd for tilliten til å ta egne valg, veiledning underveis i prosessen og åpenhet rundt utfordringer ved å være et pilotprosjekt som angriper et komplekst problem.

Et stort takk rettes også til vår veileder, førsteamanuensis June Tolsby, som har vist engasjement til oppgaven og stilt strenge krav til gjennomføring – men samtidig støttet og veiledet oss, slik at vi fikk både feile, korrigere, lære, gjennomføre og prestere. Det er etablert gjensidig tillit og respekt – noe vi har satt stor pris på.

Videre vil vi benytte anledningen til å takke vår referansegruppe Erik Kruse og André Flatner v/ Fredrikstad kommune, Vegard S. Petersen v/ Tverga, Lasse Heimdal og Siri Meland v/ Norsk friluftsliv. Takk til Sabine Larrieu-Hellestad v/ Blender Collective og Lillan Just-Larsen v/ Værste AS for fasiliteter og nettverk.

Sist, men ikke minst, stor takk til samtlige professorer ved Innovasjon og Prosjektledelse, Gunnar Andersson, Frode R. Johansen, Bjørn G. Hauge og Matthew Lynch for inspirasjon, veivisning, interessante samtaler og lærerike forelesninger gjennom tre år. Det har kommet til god nytte i prosjektperioden.

Bachelorprosjektet BYKS hadde ikke vært det samme uten Fredrikstads engasjement. Takk til deg som bidro med din stemme – vi håper og tror prosjektet vil bidra til mer moro der du er!