To fattige studenter

I løpet av januar ble vi kjent med våre oppdragsgivere og utviklet en idé for hvordan produktet vårt skulle vært satt opp. For at vi skulle starte utviklingen og lage endelige skisser så måtte vi vite om et slikt produkt er lovlig å ha stående i Glomma. Her kontaktet vi mange forskjellige mennesker på mange forskjellige områder innenfor havnevern og andre regler i Glomma. Det tok flere uker å få noe svar her, selv om vi ringte til stedene vi var henvist til daglig. Derfor måtte vi se på hvilke områder vi kunne fortsette å jobbe med prosjektet på, siden arbeidsflyten vår var stoppet opp. Her lærte vi at vi kan teste mange av materialene i prototypen. For å få kjøpt inn disse trenger vi støtte og da trenger vi svar fra oppdragsgiver som nå har blitt syk.

Henrik skisserer hvor prototypen kan festes

 

Vår Kanban tavle

 

expo19