Fra fysisk til digitalt

Utviklingen av prosjektet vårt gikk ikke som det skulle etter at verden stoppet opp. Med stengte butikker og utilgjengelige oppdragsgivere vet vi ikke hvordan vi kan få kjøpt inn og testet prototyper videre. Oppdragsgiveren vår har også sluttet i jobben. Det vi sitter igjen med er prototypen BB0.1, så det vi kan gjøre er at vi tester den så mye som mulig i Glomma. Dette gjør vi for å få data vi kan bruke til å tegne opp et framtidig konsept som kan gi nytte i framtiden. Selv om det ikke er det fysiske produktet vi hadde håpet på å utvikle, må vi nesten bare løse oppdraget vårt slikt. Vi kan ikke satse på at alt starter opp igjen og at vi fysisk kan utvikle det i Mai.

 

expo19