Øra søppelreservat

Vi har ringt vår nye oppdragsgiver for å høre hvor vi kan teste prototypen vår, og det ble på Øra. På Øra i Fredrikstad har vi et flott naturreservat som går langs kysten, men langs samme kyst har vi også søppelsortering. Mye søppelsortering, nært reservatet. Dette kunne vært en bacheloroppgave i seg selv. Vi målte at naturreservatet var 46 meter unna overfylte, gigantiske søppelcontainere. Problemet her er at inngjerdingen av søppelet er helt forferdelig. Alt fra mikroplast til fotballer kommer seg lett igjennom de utette gjerdene og åpne portene disse fabrikkene har. Her snakker jeg ikke bare om hva som hypotetisk sett kan komme seg ut av gjerdene, men sier at det kommer seg faktisk ut, og det gjør det nå, i mengdevis. Hvor mange tonn søppel skal disse fabrikkene slippe ut i reservatet før de bruker penger på å gjerde inn søppelet sitt? Det høres kanskje dramatisk ut, men for å vise at det er enda mer ille enn jeg sier så legger jeg ved noen bilder jeg tok i en forbipassering.

 

 

 

Tatt på en dag det var stengt. Hvorfor er porten til venstre åpen?

 

Punktet 50 meter unna

 

Close-up

 

En grøft ca. 300 meter sør for fabrikken

 

expo19