Utfordringene ved produktutvikling

Ettersom vi så hvor lite resultater som kom fra produktutviklingen vår bestemte vi oss for å rette fokuset mot utfordringene ved produktutviklingen. Det vil si at problemstillingen endret seg når det nesten bare var én måned igjen av bacheloroppgaven. Før handlet problemstillingen om hvordan man utvikler et produkt som fanger søppel i Glomma, men nå handler den om forutsette og uforutsette utfordringer under produktutvikling. Stiftelsen vi har samarbeidet med hadde sitt oppstartsmøte to måneder inn i prosjektet vårt, oppdragsgiver har vært i Spania, syk og deretter sluttet i jobben. Vi har ikke vært så effektive som mulig og en pandemi har ankommet Norge. Vi ser på disse aspektene som muligheter til å skrive om utfordringene, i stedet for å la prosjektet bli ødelagt av dem.

Vi kunne heldigvis ta vare på mye av det vi hadde skrevet om tidligere, men det betyr ikke at det har vært lite å gjøre. Vi sitter hver dag å jobber med bacheloroppgaven vår over kommunikasjonsplattformer, og slik vil det bli fremover.

 

expo19