Slutten på eventyret

Etter å ha forsket på utfordringene ved vårt prosjekt har vi funnet ut hvilke utfordringer som hindret vår fremgang mest. Disse var motivasjon, samarbeid, eksterne, kommunikasjon og manglende hjelp fra samarbeidspartnerne våre.  

Ved å forske videre hvordan disse utfordringene kan løses har vi kommet fram til en rekke konklusjoner. Her nevner vi noen av disse: 

  • Vær godt forberedt innen metodikk og verktøy som skal brukes innen prosjektet. For eksempel visste vi at vi skulle utføre en produktutvikling via en metode som heter Stage-Gate, men det var lenge siden vi hadde brukt denne metoden sist. Dette førte til at mye vi trodde vi gjorde riktig var egentlig feil i forhold til hva vi husket fra tidligere. For å unngå dette skulle vi tatt en ny gjennomgang av metodikken før vi startet å utføre den. 
     
  • Samarbeid er utrolig viktig i prosjekter der du er avhengig av hjelp. Her er det viktig å etablere god kommunikasjon fra starten av med samarbeidspartnere. 
     
  • Uforutsette faktorer kan fort oppstå innen et prosjektforløp. Vi opplevde å aldri få svar fra en bedrift angående lovverk, og vi opplevde en pandemi. Her er det viktig å gå videre om man blir sittende fast for lenge. Man kan også ta en gjennomgang av prosjektet for å se hvilke muligheter man har nå som man ikke kan fortsette på samme plan. 
     

Til tross for alle utfordringene vi har møtt på og alle vendingene til prosjektet har dette vært en spennende og lærerik periode for oss. Vi vil takke alle som har hjulpet oss på veien. 

Takk for oss! 

 

expo19