Kombinasjon av modeller

Vi har fokusert på å fremme en arena for læring og samspill. Gjennom den samskapte læringsmodellen kombinert med samskapende sosial innovasjon har resultatet blitt reell-redesign. Metodene er avhengig av hverandre for å kunne fremme kontinuerlig læring innenfor innovasjonsprosesser.

Vi har lagd vår «egen» modell ut i fra alle modellene som brukes innenfor reell-redesign. Den samskapte læringsmodellen har fungert som grunnpilar i prosjektet da samskapende sosial innovasjon har vært utfallet av alle handlinger som er gjort i samarbeid med eksterne partnere.

I handlingsplanen om bruk av samskapende sosial innovasjon har vi igjen brukt den samskapte læringsmodellen innad i innovasjonen for å fremme læring med deltakere, og eksterne aktører for å skape refleksjon og forbedre løsningsforslaget hvor alle samhandler i et felleskap. Dette bli en evig sirkel av gjentagende handlingsprosesser for å kunne fremme kontinuerlig læring og skape nye og forbedrede løsninger.

 

 

 

 

 

Tilpasninger i metodeinnsamling

Vi har måttet tilpasse oss nye måter å arbeide på etter covid-19. De tidligere metodene vi har anvendt som kvalitativ forskningsmetode har vi gjort små endringer på under i observasjon og intervju – delen, for å tilpasse oss nåtidens situasjon.

Gruppen har gått over på digitale intervjuer og telefonsamtaler med målgruppen underveis i denne perioden, for å kunne observere og intervju i en viss grad, og holde formen på prosjektet. Tanken har vært å prøve å tilnærme oss deltakerne på en naturlig måte med tanke på hvilke situasjon vi nå er i.

Vi har gjennomført telefonintervjuer med en intervjuguide for å høre hvordan det har gått med deltakerne. Vi har ikke lenger muligheten for deltakende observasjon da vi ikke lenger møtes på arenaen, men telefonsamtaler har fungert som en fin erstatning da vi får hørt og følt hvordan deltakerne har det i disse tider, som er en form observasjon.

 

Utfordinger

Hverdagen er blitt totalt snudd på hodet

Utfordringer oppstod som følge av Covid-19. 12. mars.2020 fikk vi beskjed fra oppdragsgiver om at redesignkurs inntil videre må ta en pause, frem til etter påske. Covid-19 har forårsaket hindringer for prosjektets praktiske del, ettersom deltakerne og prosjektgruppen ikke lenger kan møtes. Det har vært avgjørende å være kreative og løsningsorienterte i prosessen da det ikke er klart for hvor lenge dette vil pågå. Arrangementer som «byttedagen» med KAPPE, moteoppvisning og andre aktiviteter forblir utsatt eller avlyst inntil videre.

Det jobbes kontinuerlig med å bringe frem nye ideer som kan bidra til at prosjektets praktiske del holder form. Hittil er det blitt utformet en spørreundersøkelse og telefonintervju med deltakerne. Viruskrisen blir ikke sett på som en hindring, men heller en mulighet for nye utviklingsmetoder hvor vi kan ekspandere til digitale plattformer, og tenke bredere.

Vi holder oss optimistiske i denne perioden!

Mars

Fin start på ny måned

Brikkene har begynt å falle på plass, prosjektet har fått en fin form og gruppen har samlet data ved bruk av kvalitative metoder og fotografier.

Det er blitt utformet spennende prosjekter på agendaen mot prosjektets slutt. Blant annet opprettes en moteoppvisning i samarbeid med St.Croix, hvor deltakerne kan vise frem det de har skapt. I tillegg vil det nye samarbeidet med KAPPE gi deltakerne nye spennende oppgaver, hvor de vil få i oppdrag å  redesigne og skreddersy ulike plagg.

Gruppen har fått svar fra IMDI angående søknad om støtte i form av penger. Redesignprosjektet og oppdragsgiver har nå fått et positivt svar på søknaden som vil være til stor hjelp for videreutvikling av redesignkurs. 

Vi gleder oss til å sette i gang planleggingen av kurset fremover nå som tilgang til nye ressurser er tilgjenlig!

Nytt samarbeid!

Happening med et nytt samarbeid

Vi i prosjektgruppen er i gang med et nytt samarbeid! Denne gangen sammen med Kappe. Kappe arrangerer byttedager, her vil du få muligheten til å bytte med deg klær, sko og annet tekstil for å redusere innkjøp av klær.

Redesign og Kappe skal sammen med St.Croix holde stand på St.Croix huset 26.april fra klokken 12-15. Her vil det være mulighet for bytting av klær, samt  fixup dersom man ønsker å sy opp eller redesigne noen av klærne man har byttet til seg.

Sjekk ut arrangementet på facebook!: https://www.facebook.com/events/809234222887386/

Avisutklipp

Spenning

Tirsdagsmorgen da vi ankom frivilligsentralen var avisen ankommet. Spente var både oppdragsgiver, vi i prosjektgruppen og deltakerne. For at deltakerne skulle få mest mulig ut av innholdet leste vi det høyt i felleskap, vi fikk diskutert både innhold og hverandres bilder som var trykt i avisen:)

Bildet er hentet fra Fredrikstad Blad
Robina som syr et stort putetrekk
Bildet er hentet fra Fredrikstad Blad
Robina som viser kursholderene hva som er blitt lagd
Bildet er hentet fra Fredrikstad Blad
Mathab som syr putetrekk

Fredrikstad blad og St.Croix

Mediadekning

Denne uken har vi fått besøk av St.Croix og Fredrikstad blad på redesignkurs!

Vi er blitt kontaktet av Fredrikstad Blad og St.Croix for et intervju på det vi nå drifter, etter vist interesse fra deres side.  Intervjuene ble både gjennomført med oss og deltakerne på redesign, noe deltakerne så på som ekstra stas. Flere hadde fiffet seg ekstra opp og det skapte god stemning på frivilligsentralen.

Det har vært en gylden mulighet til å synliggjøre oss på i Fredrikstad. Vi har satt lys hva tanken og ideen bak redesign er, samt hva det er ønskelig å oppnå med kurset!

 

Metodebruk for datainnsamling

Hvordan har vi valgt å samle inn data gjennom redesignkurs?

Teorien har så langt beskrevet hvordan gruppen har tenkt å gjennomføre prosjektet som leder opp mot hvilke metoder som vil bli brukt for datainnsamling. Vi har valgt å ta for oss kvalitativ og prospektiv – metodebruk. Hensikten med studie er å se fremover og måle hvordan deltakerne utvikler seg med tiden (Persvold, 2020) gjennom feltarbeid/etnografi, observasjon, fotografier og intervjuer.

 

 

 

 

Modellen viser en enkel oversikt over metoden som blir brukt under den praktiske prosjektperioden for datainnsamling. I denne sammenheng vil en fellesarena og interaksjon med private og offentlige aktører være avgjørende for datainnsamling underveis.

Vi har brukt mye tid på deltagende observasjon da det er den mest sentrale kvalitative metoden, som betyr at vi observerer fra vårt eget ståsted basert på tidligere erfaringer, opplevelser og kunnskap gjennom samhandling. Erfaringene vi har med oss er altså med på å farge det vi observerer (Postholm, 2005). Vi har vært aktive og en stor del av kurset underveis for å få en tilnærming til deltakerne, hvor målet er å skape trygge omgivelser hvor de kan være seg selv.

Kilder:

Postholm, M. B. (2005). Observasjon som redskap i kvalitativ forskning på praksis. Norsk pedagogisk tidsskrift89(02), 146–159. 

Persvold, A. Z. (2020). Prospektiv. I Store norske leksikon. http://snl.no/prospektiv

 

Forberedelser

Gruppen har brukt tid på forberedelser til oppstart av redesig. Blant annet jobber vi med innhenting av materialer og ressurser fra både lokalbefolkningen og bedrifter.  Rema 1000, Kiwi, Torvbyen, Europris og Fredrikstadsinnbyggere har takket ja til donajsoner og sponsing som trengs til oppstart av redesign kurs. Det er blitt gitt god respons og gruppen har nå fått spons av:

  • Europris: Sy-utstyr
  • Rema 1000: Gavekort til en verdi av 200,-
  • Kiwi: Fruktkurv
  • Torvbyen: Gavekort til 1000,-
  • Fredrikstads innbyggere: Symaskiner, tekstil og annet diverste sy-utstyr

På vegne av bachelorgruppen ønsker vi å gi en stor takk til alle bidrag. Hjelpen har vært avgjørende for prosjektets suksess!

I tillegg har vi brukt god tid på kartlegging av aktivitetsplan for deltakerne. Gjennom kurset vil de få et fast redesign-prosjekt med en oppskrift, som skal redesignes i felleskap! Første utfordring er en pengepung. Selv har vi sydd de ulike redesign-prosjektene for å kunne lære det bort på best mulig måte.

Vi gleder oss til å komme i gang neste uke! Oppstart blir tirsdag 11.februar, hvor de vil bli introdusert for symaskinene og planene vi har fremover! Er du interessert i prosjektet og ønsker å ta en titt? Kontakt oss på facebook og vi vil ordne et besøk hvor du kan få sy med oss 🙂

Samarbeid og nettverk

Redesignkurs er et prosjekt med oppdragsgiver frivilligsentralen i Fredrikstad, og samarbeidspartner St.Croix. Gjennom samarbeidet vil redesign bruke frivilligsentralen sine lokaler til  å gjennomføre kurs to ganger i uken.

Et samarbeid med St.Croix har gitt oss flere muligheter. Blant annet kontor plass på «lille my» og lagringsplass til all materiale og utstyr. St.Croix stiller også til rådighet med en moteoppvisning ved endt prosjektperiode, noe vi ser frem til. Her vil deltakerne få mulighet til å vise frem alle sine kunstneriske verk!

En stor takk til Fredrikstads innbyggere for all bidrag, både gjennom frivillig arbeid som har vært til stor hjelp, samt donasjon av klær, tekstil, sy-maksiner og annet utstyr. Hittil er det blitt bygd et godt og trivelig nettverk med flere aktører.

Vi takker våre samarbeidspartnere for en sjanse til å jobbe og utvikle oss sammen!

Redesignjentene – For en meningsfull hverdag