EXPO

Den 15 juni klokken 12.00 skal vi holde en digital muntlig høring gjennom teams, av prosjektet Reell-Redesign. Vi ønsker gjerne å ha deg med på vår muntlig høring, dersom du er interessert, send oss en mail på meriema@hiof.no, så sender vi deg en link!

Nærmer oss mål

Vi nærmer oss slutten av reisen til samskaping med prosjektet Reell-Redesign, og skal snart levere inn bacheloroppgaven som vi nå har jobbet med dette semesteret. Det har vært et givende prosjekt og derfor har vi ikke villet avvikle kurset helt enda. Vi ønsker på det sterkeste at dette vil videreutvikles ved at noen andre tar over. Derfor vil vi fortsette å jobbe med å finne muligheter for å kunne holde det gående selv etter at prosjektet er levert inn. Vi har vært i kontakt med husflidslag og SiB (Sisters in Business) om videreutvikling i prosjektet. Husflidslag byr på dem selv ved å invitere innvandrerkvinnene til deres aktiviteter og med SiB ventes det på en tilbakemelding. Reisen videre nå blir å sette opp et møte oppdragsgiver hvor vi kan kartlegge hvilken retning det er ønskelig å gå!

Kombinasjon av modeller

Vi har fokusert på å fremme en arena for læring og samspill. Gjennom den samskapte læringsmodellen kombinert med samskapende sosial innovasjon har resultatet blitt reell-redesign. Metodene er avhengig av hverandre for å kunne fremme kontinuerlig læring innenfor innovasjonsprosesser.

Vi har lagd vår «egen» modell ut i fra alle modellene som brukes innenfor reell-redesign. Den samskapte læringsmodellen har fungert som grunnpilar i prosjektet da samskapende sosial innovasjon har vært utfallet av alle handlinger som er gjort i samarbeid med eksterne partnere.

I handlingsplanen om bruk av samskapende sosial innovasjon har vi igjen brukt den samskapte læringsmodellen innad i innovasjonen for å fremme læring med deltakere, og eksterne aktører for å skape refleksjon og forbedre løsningsforslaget hvor alle samhandler i et felleskap. Dette bli en evig sirkel av gjentagende handlingsprosesser for å kunne fremme kontinuerlig læring og skape nye og forbedrede løsninger.

 

 

 

 

 

Tilpasninger i metodeinnsamling

Vi har måttet tilpasse oss nye måter å arbeide på etter covid-19. De tidligere metodene vi har anvendt som kvalitativ forskningsmetode har vi gjort små endringer på under i observasjon og intervju – delen, for å tilpasse oss nåtidens situasjon.

Gruppen har gått over på digitale intervjuer og telefonsamtaler med målgruppen underveis i denne perioden, for å kunne observere og intervju i en viss grad, og holde formen på prosjektet. Tanken har vært å prøve å tilnærme oss deltakerne på en naturlig måte med tanke på hvilke situasjon vi nå er i.

Vi har gjennomført telefonintervjuer med en intervjuguide for å høre hvordan det har gått med deltakerne. Vi har ikke lenger muligheten for deltakende observasjon da vi ikke lenger møtes på arenaen, men telefonsamtaler har fungert som en fin erstatning da vi får hørt og følt hvordan deltakerne har det i disse tider, som er en form observasjon.

 

Utfordinger

Hverdagen er blitt totalt snudd på hodet

Utfordringer oppstod som følge av Covid-19. 12. mars.2020 fikk vi beskjed fra oppdragsgiver om at redesignkurs inntil videre må ta en pause, frem til etter påske. Covid-19 har forårsaket hindringer for prosjektets praktiske del, ettersom deltakerne og prosjektgruppen ikke lenger kan møtes. Det har vært avgjørende å være kreative og løsningsorienterte i prosessen da det ikke er klart for hvor lenge dette vil pågå. Arrangementer som «byttedagen» med KAPPE, moteoppvisning og andre aktiviteter forblir utsatt eller avlyst inntil videre.

Det jobbes kontinuerlig med å bringe frem nye ideer som kan bidra til at prosjektets praktiske del holder form. Hittil er det blitt utformet en spørreundersøkelse og telefonintervju med deltakerne. Viruskrisen blir ikke sett på som en hindring, men heller en mulighet for nye utviklingsmetoder hvor vi kan ekspandere til digitale plattformer, og tenke bredere.

Vi holder oss optimistiske i denne perioden!

Mars

Fin start på ny måned

Brikkene har begynt å falle på plass, prosjektet har fått en fin form og gruppen har samlet data ved bruk av kvalitative metoder og fotografier.

Det er blitt utformet spennende prosjekter på agendaen mot prosjektets slutt. Blant annet opprettes en moteoppvisning i samarbeid med St.Croix, hvor deltakerne kan vise frem det de har skapt. I tillegg vil det nye samarbeidet med KAPPE gi deltakerne nye spennende oppgaver, hvor de vil få i oppdrag å  redesigne og skreddersy ulike plagg.

Gruppen har fått svar fra IMDI angående søknad om støtte i form av penger. Redesignprosjektet og oppdragsgiver har nå fått et positivt svar på søknaden som vil være til stor hjelp for videreutvikling av redesignkurs. 

Vi gleder oss til å sette i gang planleggingen av kurset fremover nå som tilgang til nye ressurser er tilgjenlig!

Nytt samarbeid!

Happening med et nytt samarbeid

Vi i prosjektgruppen er i gang med et nytt samarbeid! Denne gangen sammen med Kappe. Kappe arrangerer byttedager, her vil du få muligheten til å bytte med deg klær, sko og annet tekstil for å redusere innkjøp av klær.

Redesign og Kappe skal sammen med St.Croix holde stand på St.Croix huset 26.april fra klokken 12-15. Her vil det være mulighet for bytting av klær, samt  fixup dersom man ønsker å sy opp eller redesigne noen av klærne man har byttet til seg.

Sjekk ut arrangementet på facebook!: https://www.facebook.com/events/809234222887386/

Avisutklipp

Spenning

Tirsdagsmorgen da vi ankom frivilligsentralen var avisen ankommet. Spente var både oppdragsgiver, vi i prosjektgruppen og deltakerne. For at deltakerne skulle få mest mulig ut av innholdet leste vi det høyt i felleskap, vi fikk diskutert både innhold og hverandres bilder som var trykt i avisen:)

Bildet er hentet fra Fredrikstad Blad
Robina som syr et stort putetrekk
Bildet er hentet fra Fredrikstad Blad
Robina som viser kursholderene hva som er blitt lagd
Bildet er hentet fra Fredrikstad Blad
Mathab som syr putetrekk

Fredrikstad blad og St.Croix

Mediadekning

Denne uken har vi fått besøk av St.Croix og Fredrikstad blad på redesignkurs!

Vi er blitt kontaktet av Fredrikstad Blad og St.Croix for et intervju på det vi nå drifter, etter vist interesse fra deres side.  Intervjuene ble både gjennomført med oss og deltakerne på redesign, noe deltakerne så på som ekstra stas. Flere hadde fiffet seg ekstra opp og det skapte god stemning på frivilligsentralen.

Det har vært en gylden mulighet til å synliggjøre oss på i Fredrikstad. Vi har satt lys hva tanken og ideen bak redesign er, samt hva det er ønskelig å oppnå med kurset!