Velkommen til bloggen om Reel-Redesign!
– Redesign for innvandrer kvinner

Redesign er et bachelorprosjekt som omhandler å skape en møteplass for innvandrerkvinner som av en grunn er ledig på dagtid. Aktiviteten redesign av klær er hovedfokuset som ligger til grunnlag for å kunne stimulere deres norskkunnskaper, samt et sted hvor utvikling av kreative ferdigheter blir tilrettelagt. Det er ønskelig å inkludere og sysselsette kvinnene for en meningsfull hverdag som vil øke deres livskvalitet.

Prosjektet er basert på  sosial innovasjon som omhandler å skape nye ideer som løser udekkede sosiale behov, og samskaping hvor offentlige og private – parter inngår i et likeverdig samarbeid. Samskaping har også en klar sammenheng med co-creation, da det er en måte å inkludere målgruppen som er med på å påvirke deres egen hverdag. Vi ønsker å skape medvirkning med et samspill mellom oss, målgruppen, og samarbeid med ulike aktører.

Deltakerne skal medvirke og skape nytt av gammelt, prosjektet vil derfor også være en del av sirkulærøkonomi, hvor gjenbruk av tekstiler, symaskiner og annet sy-utstyr er med på å gjøre hverdagen grønnere. Redesign er et aktivitetstilbud på dagtid fra 10-14, 2 ganger i uken, i samarbeid med oppdragsgiver Fredrikstad frivlligsentral og St.Croix.

Kurset skal gjennomføres ved at de involverte designer, syr og skaper nytt av donerte klær og tekstiler. Konseptet appelerer til ulike kulturer der det skal gi en følelse av felleskap og trygghet,  hvor de føler at de bidrar i samfunnet.

Som kobro sier “Like barn leker best – men bare om ro og harmoni er målet»(Kobro, 2018). Om utvikling, kreativitet og innovasjon er målet, vil ulike individer skape mere interessante ting sammen (Kobro, 2018).

Vi gleder oss til oppstart av kurs og ser frem til å vise dere reisen gjennom bloggen!

Redesignjentene – For en meningsfull hverdag

 

Kilde:

Kobro, L. U. (2018). La oss gjøre det sammen! (2.Opplag). Creative Commons. https://openarchive.usn.no/usnxmlui/bitstream/handle/11250/2488431/handbok_for_samskaping.pdf?sequence=6&isAllowed=y