Fredrikstad blad og St.Croix

Mediadekning

Denne uken har vi fått besøk av St.Croix og Fredrikstad blad på redesignkurs!

Vi er blitt kontaktet av Fredrikstad Blad og St.Croix for et intervju på det vi nå drifter, etter vist interesse fra deres side.  Intervjuene ble både gjennomført med oss og deltakerne på redesign, noe deltakerne så på som ekstra stas. Flere hadde fiffet seg ekstra opp og det skapte god stemning på frivilligsentralen.

Det har vært en gylden mulighet til å synliggjøre oss på i Fredrikstad. Vi har satt lys hva tanken og ideen bak redesign er, samt hva det er ønskelig å oppnå med kurset!