Utfordinger

Hverdagen er blitt totalt snudd på hodet

Utfordringer oppstod som følge av Covid-19. 12. mars.2020 fikk vi beskjed fra oppdragsgiver om at redesignkurs inntil videre må ta en pause, frem til etter påske. Covid-19 har forårsaket hindringer for prosjektets praktiske del, ettersom deltakerne og prosjektgruppen ikke lenger kan møtes. Det har vært avgjørende å være kreative og løsningsorienterte i prosessen da det ikke er klart for hvor lenge dette vil pågå. Arrangementer som «byttedagen» med KAPPE, moteoppvisning og andre aktiviteter forblir utsatt eller avlyst inntil videre.

Det jobbes kontinuerlig med å bringe frem nye ideer som kan bidra til at prosjektets praktiske del holder form. Hittil er det blitt utformet en spørreundersøkelse og telefonintervju med deltakerne. Viruskrisen blir ikke sett på som en hindring, men heller en mulighet for nye utviklingsmetoder hvor vi kan ekspandere til digitale plattformer, og tenke bredere.

Vi holder oss optimistiske i denne perioden!

Mars

Fin start på ny måned

Brikkene har begynt å falle på plass, prosjektet har fått en fin form og gruppen har samlet data ved bruk av kvalitative metoder og fotografier.

Det er blitt utformet spennende prosjekter på agendaen mot prosjektets slutt. Blant annet opprettes en moteoppvisning i samarbeid med St.Croix, hvor deltakerne kan vise frem det de har skapt. I tillegg vil det nye samarbeidet med KAPPE gi deltakerne nye spennende oppgaver, hvor de vil få i oppdrag å  redesigne og skreddersy ulike plagg.

Gruppen har fått svar fra IMDI angående søknad om støtte i form av penger. Redesignprosjektet og oppdragsgiver har nå fått et positivt svar på søknaden som vil være til stor hjelp for videreutvikling av redesignkurs. 

Vi gleder oss til å sette i gang planleggingen av kurset fremover nå som tilgang til nye ressurser er tilgjenlig!