Kombinasjon av modeller

Vi har fokusert på å fremme en arena for læring og samspill. Gjennom den samskapte læringsmodellen kombinert med samskapende sosial innovasjon har resultatet blitt reell-redesign. Metodene er avhengig av hverandre for å kunne fremme kontinuerlig læring innenfor innovasjonsprosesser.

Vi har lagd vår «egen» modell ut i fra alle modellene som brukes innenfor reell-redesign. Den samskapte læringsmodellen har fungert som grunnpilar i prosjektet da samskapende sosial innovasjon har vært utfallet av alle handlinger som er gjort i samarbeid med eksterne partnere.

I handlingsplanen om bruk av samskapende sosial innovasjon har vi igjen brukt den samskapte læringsmodellen innad i innovasjonen for å fremme læring med deltakere, og eksterne aktører for å skape refleksjon og forbedre løsningsforslaget hvor alle samhandler i et felleskap. Dette bli en evig sirkel av gjentagende handlingsprosesser for å kunne fremme kontinuerlig læring og skape nye og forbedrede løsninger.