Metodebruk for datainnsamling

Hvordan har vi valgt å samle inn data gjennom redesignkurs?

Teorien har så langt beskrevet hvordan gruppen har tenkt å gjennomføre prosjektet som leder opp mot hvilke metoder som vil bli brukt for datainnsamling. Vi har valgt å ta for oss kvalitativ og prospektiv – metodebruk. Hensikten med studie er å se fremover og måle hvordan deltakerne utvikler seg med tiden (Persvold, 2020) gjennom feltarbeid/etnografi, observasjon, fotografier og intervjuer.

 

 

 

 

Modellen viser en enkel oversikt over metoden som blir brukt under den praktiske prosjektperioden for datainnsamling. I denne sammenheng vil en fellesarena og interaksjon med private og offentlige aktører være avgjørende for datainnsamling underveis.

Vi har brukt mye tid på deltagende observasjon da det er den mest sentrale kvalitative metoden, som betyr at vi observerer fra vårt eget ståsted basert på tidligere erfaringer, opplevelser og kunnskap gjennom samhandling. Erfaringene vi har med oss er altså med på å farge det vi observerer (Postholm, 2005). Vi har vært aktive og en stor del av kurset underveis for å få en tilnærming til deltakerne, hvor målet er å skape trygge omgivelser hvor de kan være seg selv.

Kilder:

Postholm, M. B. (2005). Observasjon som redskap i kvalitativ forskning på praksis. Norsk pedagogisk tidsskrift89(02), 146–159. 

Persvold, A. Z. (2020). Prospektiv. I Store norske leksikon. http://snl.no/prospektiv

 

Forberedelser

Gruppen har brukt tid på forberedelser til oppstart av redesig. Blant annet jobber vi med innhenting av materialer og ressurser fra både lokalbefolkningen og bedrifter.  Rema 1000, Kiwi, Torvbyen, Europris og Fredrikstadsinnbyggere har takket ja til donajsoner og sponsing som trengs til oppstart av redesign kurs. Det er blitt gitt god respons og gruppen har nå fått spons av:

  • Europris: Sy-utstyr
  • Rema 1000: Gavekort til en verdi av 200,-
  • Kiwi: Fruktkurv
  • Torvbyen: Gavekort til 1000,-
  • Fredrikstads innbyggere: Symaskiner, tekstil og annet diverste sy-utstyr

På vegne av bachelorgruppen ønsker vi å gi en stor takk til alle bidrag. Hjelpen har vært avgjørende for prosjektets suksess!

I tillegg har vi brukt god tid på kartlegging av aktivitetsplan for deltakerne. Gjennom kurset vil de få et fast redesign-prosjekt med en oppskrift, som skal redesignes i felleskap! Første utfordring er en pengepung. Selv har vi sydd de ulike redesign-prosjektene for å kunne lære det bort på best mulig måte.

Vi gleder oss til å komme i gang neste uke! Oppstart blir tirsdag 11.februar, hvor de vil bli introdusert for symaskinene og planene vi har fremover! Er du interessert i prosjektet og ønsker å ta en titt? Kontakt oss på facebook og vi vil ordne et besøk hvor du kan få sy med oss 🙂

Samarbeid og nettverk

Redesignkurs er et prosjekt med oppdragsgiver frivilligsentralen i Fredrikstad, og samarbeidspartner St.Croix. Gjennom samarbeidet vil redesign bruke frivilligsentralen sine lokaler til  å gjennomføre kurs to ganger i uken.

Et samarbeid med St.Croix har gitt oss flere muligheter. Blant annet kontor plass på «lille my» og lagringsplass til all materiale og utstyr. St.Croix stiller også til rådighet med en moteoppvisning ved endt prosjektperiode, noe vi ser frem til. Her vil deltakerne få mulighet til å vise frem alle sine kunstneriske verk!

En stor takk til Fredrikstads innbyggere for all bidrag, både gjennom frivillig arbeid som har vært til stor hjelp, samt donasjon av klær, tekstil, sy-maksiner og annet utstyr. Hittil er det blitt bygd et godt og trivelig nettverk med flere aktører.

Vi takker våre samarbeidspartnere for en sjanse til å jobbe og utvikle oss sammen!

Redesignjentene – For en meningsfull hverdag

Velkommen til bloggen om Reel-Redesign!
– Redesign for innvandrer kvinner

Redesign er et bachelorprosjekt som omhandler å skape en møteplass for innvandrerkvinner som av en grunn er ledig på dagtid. Aktiviteten redesign av klær er hovedfokuset som ligger til grunnlag for å kunne stimulere deres norskkunnskaper, samt et sted hvor utvikling av kreative ferdigheter blir tilrettelagt. Det er ønskelig å inkludere og sysselsette kvinnene for en meningsfull hverdag som vil øke deres livskvalitet.

Prosjektet er basert på  sosial innovasjon som omhandler å skape nye ideer som løser udekkede sosiale behov, og samskaping hvor offentlige og private – parter inngår i et likeverdig samarbeid. Samskaping har også en klar sammenheng med co-creation, da det er en måte å inkludere målgruppen som er med på å påvirke deres egen hverdag. Vi ønsker å skape medvirkning med et samspill mellom oss, målgruppen, og samarbeid med ulike aktører.

Deltakerne skal medvirke og skape nytt av gammelt, prosjektet vil derfor også være en del av sirkulærøkonomi, hvor gjenbruk av tekstiler, symaskiner og annet sy-utstyr er med på å gjøre hverdagen grønnere. Redesign er et aktivitetstilbud på dagtid fra 10-14, 2 ganger i uken, i samarbeid med oppdragsgiver Fredrikstad frivlligsentral og St.Croix.

Kurset skal gjennomføres ved at de involverte designer, syr og skaper nytt av donerte klær og tekstiler. Konseptet appelerer til ulike kulturer der det skal gi en følelse av felleskap og trygghet,  hvor de føler at de bidrar i samfunnet.

Som kobro sier “Like barn leker best – men bare om ro og harmoni er målet»(Kobro, 2018). Om utvikling, kreativitet og innovasjon er målet, vil ulike individer skape mere interessante ting sammen (Kobro, 2018).

Vi gleder oss til oppstart av kurs og ser frem til å vise dere reisen gjennom bloggen!

Redesignjentene – For en meningsfull hverdag

 

Kilde:

Kobro, L. U. (2018). La oss gjøre det sammen! (2.Opplag). Creative Commons. https://openarchive.usn.no/usnxmlui/bitstream/handle/11250/2488431/handbok_for_samskaping.pdf?sequence=6&isAllowed=y