Oppdrag

I forbindelse med et nytt emne som skal holdes ved Høgskolen i Østfold fra og med høsten 2020, har skolen annonsert en prosjektoppgave for deres bachelorstudenter. Selve prosjektbeskrivelsen finnes i oppdraget (BO20-F09) og lyder som følger:

Studentgruppen vil være med på å utvikle innholdet og tilhørende formidling av det nye emnet Informasjonssikkerhet som starter høsten 2020. Emnet skal inneholde (veldig kort forklart) hvordan bedrifter bør arbeide for å sikre sin informasjon. Dette innebærer rutiner, standarder, rapporter, testing osv.

I dette emnet er det ingen «fasit» på hva som skal være med, så det blir gruppens jobb å finne ut hva som er mest aktuelt å kunne for våre studenter. I tillegg kan innholdet fort bli både kjedelig og veldig teoretisk. Gruppen må derfor utvikle måter å formidle innholdet på som gjør at man får praktisk erfaring, uten å nødvendigvis ha anledning til å jobb ute i bedrifter med reelle case. Dette innebærer for eksempelprosjektoppgaver, «simuleringer av case», relevante gjesteforelesninger osv.

Det påpekes at selv om studentgruppen lager et helhetlig opplegg, kan dette bli benyttet i ulik grad i det endelige emnet. Dersom tiden tillater det, kan gruppen svært gjerne også gjøre en tilsvarende jobb for de to andre sikkerhetsemnene ved avdelingen (i et mindreomfang), men emnet informasjonssikkerhet har førsteprioritet.

Vi skal med dette utvikle et forslag til hvordan det nye emnet «Informasjonssikkerhet» kan struktureres og formidles. Prosjektgruppen planlegger å ta for seg hele emnet, altså tematikk som bør inkluderes, hvor grundig de forskjellige temaene bør gjennomgås, hvordan temaene bør formidles, forslag til obligatoriske oppgaver og laboppgaver; samt andre eventuelle innleveringer og en forelesningsplan. For å sikre relevans og nytteverdi vil gruppa innhente informasjon og ta utgangspunkt i lignende emner ved andre skoler, samt ønsker og behov i næringslivet.

I den allerede eksisterende emnebeskrivelsen ser vi at det er definert hvilke rammer som er satt for dette emnet. Prosjektgruppen vil allikevel legge frem forslag til eventuelle endringer dersom det er hensiktsmessig og begrunnet.

 

Mål for prosjektet:

Hovedmål: Bidra til utvikling av emnet «Informasjonssikkerhet» ved Høgskolen i Østfold.
Delmål 1: Så godt som mulig samsvar med studenters forkunnskaper og nivå
Delmål 2: Så godt som mulig formidle innholdet på en interessant og lærerik måte
Delmål 3: Så godt som mulig samsvar med bedrifters ønsker og behov