Videodemonstrasjon_V1

Denne videodemonstrasjonen ble sendt til oppdragsgiver som en del av akseptansetesten.

Lenke til video:   https://youtu.be/p-lFXWuyyKU

 

 

Andre versjon av hoveddokumentet

BO20-G02_hoveddokument_2versjon

 

Første versjon av hoveddokumentet

BO20-G02(1)

 

Forprosjektrapport

Forprosjektrapport

 

Prosjektkontrakt

Prosjektkontrakt

 

Gruppekontrakt

Gruppekontrakt