Videodemonstrasjon_V1

Denne videodemonstrasjonen ble sendt til oppdragsgiver som en del av akseptansetesten.

Lenke til video:   https://youtu.be/p-lFXWuyyKU

 

 

sylwestj