Videodemonstrasjon_V2

Dette er en oppdatert video som demonstrerer roboten og funksjonene som følger med.

Lenke:   https://youtu.be/cEJtajL57j0

 

 

sylwestj