Innlevering Presentasjon

Videopresentasjon:   https://youtu.be/JGyWtHKAwEE

Powerpoint:   BO20-G02_Presentasjon

Speakernotes:   BO20-G02_Presentasjon_SpeakerNotes

 

sylwestj