Oppdragsgiver

Oppdragsgiveren for prosjektet er Høgskolen i Østfold. Høgskolen i Østfold (HiØ) er en statlig høgskole i Norge, som ble etablert 1. august 1994. Høgskolen har nær 6 000 studenter og 510 ansatte. Høgskolen kan tilby 139 studier og kurs. Disse kan tas i varierende lengder fra halvårsenheter til bachelorgrader, mastergrader og enkelte doktorgradstudier, samt en rekke kurs-, etter- og videreutdanninger.