Bacheloroppgaven 2020

Om meg

Navn: Martin Røsok

Alder: 37

Studielinje: Informatikk, kull 2020

Bakgrunn: Har studert klassisk musikk tidligere, og jobber fortsatt som musiker når jeg kan. Bor i Sarpsborg. I høstsemesteret 2019 tok jeg bedriftspraksis som valgfag og jobbet hos Sarpsborg kommune. Jeg lærte meg RPA-teknologi  (Robotic Process Automation) og utviklet en programvarerobot som automatiserte en arbeidsprosess. Disse erfaringene danner grunnlaget for min bacheloroppgave.

 

Oppgaven

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune, avdeling Informasjonsforvaltning

Oppgavens hovedmål: Effektivisere arbeidsprosesser ved bruk av RPA (Robotic Process Automation)

Beskrivelse: Prosjektet skal kartlegge eksisterende arbeidsprosesser i avdelingen og gjennomføre en analyse/vurdering på hvilke prosesser som er best egnet for automatisering. Videre skal det utvikles én eller flere programvareroboter for prosessen(e) som er best egnet. Roboten skal utvikles, testes og produksjonssettes.

Les fullstendig forprosjektsrapport her