I disse corona-tider

Photo by engin akyurt on Unsplash

Skolen er nå stengt på ubestemt tid på grunn av Covid-19. Vi har kastet oss rundt og endret rutinene våre, fra å møtes på skolen og jobbe sammen, til å sitte i hvert vårt hjem og jobbe over nettet. Som IT-studenter er dette heldigvis ikke noe problem. Vi har nå daglige stand-ups og jobber faktisk tettere og mer effektivt ved bruk av TeamViewer og Teams. Det er også stand-ups med oppdragsgiver og møter med veileder over Teams.

Vi har nå begynt med utvikling. Først har vi delt opp alle oppgaver i sprints, hvor viktig hver oppgave er og hvem som skal gjøre det.
Deretter har vi satt oss inn i Enonic XP og startet med utviklingen av det nye intranettet.

Dette blir hovedfokuset frem til neste innlevering av hoveddokumentet i slutten av april.

 

Første innlevering av hoveddokumentet

Da er første utkast av hoveddokument levert. Vi har hatt hovedfokus på kapitlene Analyse, og Utforming og Planlegging gjennom februar. Vi har analysert intranett og teknologier, hatt spørreundersøkelse, planlagt arkitektur og grensesnitt. Neste steg nå er å starte utviklingen!