Første innlevering av hoveddokumentet

Da er første utkast av hoveddokument levert. Vi har hatt hovedfokus på kapitlene Analyse, og Utforming og Planlegging gjennom februar. Vi har analysert intranett og teknologier, hatt spørreundersøkelse, planlagt arkitektur og grensesnitt. Neste steg nå er å starte utviklingen!

 

expo19