I disse corona-tider

Photo by engin akyurt on Unsplash

Skolen er nå stengt på ubestemt tid på grunn av Covid-19. Vi har kastet oss rundt og endret rutinene våre, fra å møtes på skolen og jobbe sammen, til å sitte i hvert vårt hjem og jobbe over nettet. Som IT-studenter er dette heldigvis ikke noe problem. Vi har nå daglige stand-ups og jobber faktisk tettere og mer effektivt ved bruk av TeamViewer og Teams. Det er også stand-ups med oppdragsgiver og møter med veileder over Teams.

Vi har nå begynt med utvikling. Først har vi delt opp alle oppgaver i sprints, hvor viktig hver oppgave er og hvem som skal gjøre det.
Deretter har vi satt oss inn i Enonic XP og startet med utviklingen av det nye intranettet.

Dette blir hovedfokuset frem til neste innlevering av hoveddokumentet i slutten av april.

 

expo19