Om oss

Gruppen består av fire studenter på Høgskolen i Østfold som studerer Informatikk og Informasjonssystemer. Etter 3 år med studier har alle gruppens medlemmer fått kjennskap til flere av teknologiene som vil bli benyttet i dette prosjektet. I tillegg har gruppemedlemmene ulike interesseområder hvor de besitter dypere kunnskap. Det brede spekteret av interesser og kompetansegjør at vi utfyller hverandre som gruppe.


 

Mette Strand Hornnes

Mette er en informatikkstudent med erfaring i objektorienterte språk som Java, Kotlin og JavaScript. Sommeren 2019 arbeidet hun hos Bekk Consulting hvor hun tilegnet seg kunnskap om Node.js og Firebase, samt testet ut konsulentrollen. Hun har også erfaring som studentassistent ved Høgskolen i Østfold.

Send Mette en mail

 
 

Sin K. S. Jensen

Sin er informasjonssystemstudent som tidligere har studert Medier og kommunikasjon, og har erfaring innen videoredigering og markedsføring. Hun har tilegnet seg erfaring med JavaScript, Java og MySQL gjennom studieperioden ved Høgskolen i Østfold. Sin har vært ansatt som veileder hos Finn.no sin egen kodeskole for barn.

Send Sin en mail

 
 

Marte Olavsdatter

Informatikkstudent ved Høgskolen i Østfold med interesse for frontend-utvikling og designbiten av IT. Hun har interesse for utvikling av nettsider, Android-applikasjoner og interaksjonsdesign. Hun har på fritiden jobbet med WordPress og utvikling av nettsteder.

Send Marte en mail

 
 

Emilie Røsnæs

Som informatikkstudent har Emilie jobbet mye med objektorienterte språk som Java og Kotlin. Hun har erfaring med jobb som studentassistent ved Høgskolen i Østfold, og som sommerpraktikant hos Capgemini DevOps Senter Fredrikstad. Hos sistnevnte tilegnet hun seg førstehåndskunnskaper om React.js, smidig utvikling og konsulentrollen.

Send Emilie en mail